FSMA

Без значение кой етап от процеса на FSMA сте достигнали, NSF предлага пакет от услуги, които отделно или в комбинация, ще помогнат на бизнеса ви да постигне и да поддържа изискванията на FSMA.

Предлагаме услуги, които:

  • извършват проверка на готовността ви за FSMA
  • обхващат основни индустриални сектори, засегнати от изискванията на FSMA, включително земеделски производители, производители на фуражи, хранително-вкусови предприятия, вносители и превозвачи
  • осигуряват необходима и точна документация
  • предлагат акредитирано обучение за навременно съответствие с FSMA в международен мащаб
  • са най-подходящи за вашите нужди и се предлагат в пълен пакет, отделно или в комбинация
  • позволяват непрекъснато подобрение на качеството и безопасността на храните

Сертифициране на доставчици при внос (ISC)

Програмата на NSF за ISC по FSMA защитава марката ви на износител и ви помага да идентифицирате евентуални пропуски в системата за безопасност на храните, която може да изисква корекции и усъвършенстване с цел установяване на дълготрайно партньорство между вас и вносителя от САЩ. Програмата за ISC по FSMA предлага акредитирано сертифициране по изискванията на VQIP и FSVP.

Одити за установяване на готовността за FSMA

Одитите на доставчици, извършвани от NSF, помагат на фирмите да оценят готовността си за съответствие с разширените изисквания на американската FDA съгласно закона за модернизация на безопасността на храните (FSMA). Тези одити са разработени от NSF и са специално предназначени за три основни индустриални сектора: хранително-вкусови предприятия, производители на фуражи и вносители.

Нашите одити за установяване на готовността за FSMA извършват оценка на наличните Добри производствени практики (ДПП) и на превантивните мерки за контрол, които помагат на обектите да установят дали имат възможност да подобрят съответствието си по изискванията на FSMA. Това не са регулаторни одити, а по-скоро оказване на помощ на обекта да се подготви за новите регулаторни изисквания и съответствие по FSMA.

Обучение/семинари

Освен сертифициране, NSF предлага различни курсове и обучения, за да ви помогне да се подготвите своевременно за съответствието по FSMA. Нашите семинари и уебинари по FSMA предлагат практично обучение и взаимодействие с експерти на NSF в областта, което ви позволява да придобиете знания, умения и инструменти за разработване, внедряване и поддържане на план за безопасност на храните, отговарящ на изискванията на FSMA.

Защо да работите с NSF?

Със 75-годишен опит в индустрията и експертен екип по безопасност на храните, NSF се гордее със своята първокласни знания в областта. Предлагаме насоки по FSMA и можем да ви помогнем да се справите с всякакви предизвикателства. Или казано накратко, нашите знания и опит ще работят във ваша полза, за да ви помогнат да се реализирате по-бързо на пазара.

Свържете се с наш експерт:

Стартирайте типизирането и натиснете ENTER за търсене