FSMA

Без значение кой етап от процеса на FSMA сте достигнали, NSF предлага пакет от услуги, които отделно или в комбинация, ще помогнат на бизнеса ви да постигне и да поддържа изискванията на FSMA.

Предлагаме услуги, които:

 • извършват проверка на готовността ви за FSMA
 • обхващат основни индустриални сектори, засегнати от изискванията на FSMA, включително земеделски производители, производители на фуражи, хранително-вкусови предприятия, вносители и превозвачи
 • осигуряват необходима и точна документация
 • предлагат акредитирано обучение за навременно съответствие с FSMA в международен мащаб
 • са най-подходящи за вашите нужди и се предлагат в пълен пакет, отделно или в комбинация
 • позволяват непрекъснато подобрение на качеството и безопасността на храните

Оценка/Технически услуги

За да ви помогнат да се подготвите за стриктно спазване на изискванията на FDA съгласно FSMA, експертите по безопасност на храните на NSF могат да ви предложат следните основни услуги:

 • извършване на подробна оценка на пропуските на вашия текущ обект и програми
 • Този консултативен тип оценка предлага на екипа ви коучинг на място и подходящи решения, като в същото време се идентифицират конкретни проблемни области или липса на съответствие
 • изграждане на програма от приоритетни етапи с цел подпомагане постигане на съответствие с FSMA
 • предоставяне на пряко съдействие при изготвяне на необходимите документи и формуляри за мониторинг, както и при регистрация на обекта
 • предоставяне на шаблони на документи, съобразени с изискванията на FSMA, които значително улесняват професионалното ви развитие
 • осигуряване на съдействие при проследяване на веригата на доставките и продуктите, включително за изграждане на вашата програма за проверка на чуждестранни доставчици (FSVP)
 • съдействие при идентифициране и въвеждане на превантивни мерки за контрол

Сертифициране на доставчици при внос (ISC)

Програмата на NSF за ISC по FSMA защитава марката ви на износител и ви помага да идентифицирате евентуални пропуски в системата за безопасност на храните, която може да изисква корекции и усъвършенстване с цел установяване на дълготрайно партньорство между вас и вносителя от САЩ. Програмата за ISC по FSMA предлага акредитирано сертифициране по изискванията на VQIP и FSVP.

Одити за установяване на готовността за FSMA

Одитите на доставчици, извършвани от NSF, помагат на фирмите да оценят готовността си за съответствие с разширените изисквания на американската FDA съгласно закона за модернизация на безопасността на храните (FSMA). Тези одити са разработени от NSF и са специално предназначени за три основни индустриални сектора: хранително-вкусови предприятия, производители на фуражи и вносители.

Нашите одити за установяване на готовността за FSMA извършват оценка на наличните Добри производствени практики (ДПП) и на превантивните мерки за контрол, които помагат на обектите да установят дали имат възможност да подобрят съответствието си по изискванията на FSMA. Това не са регулаторни одити, а по-скоро оказване на помощ на обекта да се подготви за новите регулаторни изисквания и съответствие по FSMA.

Обучение/семинари

Освен сертифициране, NSF предлага различни курсове и обучения, за да ви помогне да се подготвите своевременно за съответствието по FSMA. Нашите семинари и уебинари по FSMA предлагат практично обучение и взаимодействие с експерти на NSF в областта, което ви позволява да придобиете знания, умения и инструменти за разработване, внедряване и поддържане на план за безопасност на храните, отговарящ на изискванията на FSMA.

Защо да работите с NSF?

Със 75-годишен опит в индустрията и експертен екип по безопасност на храните, NSF се гордее със своята първокласни знания в областта. Предлагаме насоки по FSMA и можем да ви помогнем да се справите с всякакви предизвикателства. Или казано накратко, нашите знания и опит ще работят във ваша полза, за да ви помогнат да се реализирате по-бързо на пазара.

Свържете се с наш експерт:

Стартирайте типизирането и натиснете ENTER за търсене