Бизнес към Институции: Международно сътрудничество и Техническа Помощ.

От 2000 година специализираме в областта на осигуряване на техническа помощ, изграждането на капацитет и изпълнението на обучителни програми финансирани от международни донори като Европейската Комисия, Световната Банка, Африканска Банка за Развитие, Агенции към Обединените Нации, и други многостранни или двустранни органи.

Успешно сме изпълнили стотици проекти в повече от 65 страни. Предлагаме на клиентите си експертиза в управлението на сложни проекти за техническа помощ и обучения в областта на развитие и управление на качеството в аграрно-хранителния сектор. Работим с министерства, държавни агенции, организации по стандартизация и метрология, акредитационни органи и  органи за оценка на съответствието, компетентни органи и инспекторати, предприятия и институции, подкрепящи бизнеса.

За всяко задание избираме екип от вътрешни експерти и такива на свободна практика, за да предоставим най-високо качество. Експертните екипи се състоят от високо квалифицирани международни експерти на свободна практика с богат опит в съответната област. NSF притежава солиден опит в управлението на проекти по този модел, който се е доказал като успешен.

Поддържаме система за управление на качеството, сертифицирана по EN ISO 9001:2015.

Сформират се екипи по управление на проекта и се създават инструменти за наблюдение и контрол на проекта, както и с цел осигуряване на контрол на качеството на дейностите, процесите и крайния продукт.

Нашите дейности са в областта на:

  • Институционално изграждане на капацитет за публични администрации относно санитарни и фитосанитрни въпорси
  • Изграждане на капацитет по технически и организационни въпроси на земеделски прозиводители
  • Подобряване на регулационната среда в областта на качествена инфраструктура и органи за оценка на съответствието
  • Развитие на частния сектор в областта на земеделско-хранителната индустрия
  • Прилагане на системи за управление на качестовото (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, Системи за качество и сигурност)
  • Обучения и организиране на събития
  • Консултации и обучения по системи за управление на безопасността на храните (HACCP, Добри практики за хигиена, ISO 22000, IFS, BRC, проследимост).

Свържете се с наш експерт:

Стартирайте типизирането и натиснете ENTER за търсене