Услуги в помощ на Хранително-вкусовата промишленост по време на Ковид-19

Преглед/ Информация

Глобалната пандемия COVID-19 оказва влияние върху всички сектори на бизнеса.  Хранителната и питейна промишленост е подложена на натиск при доставката на продукти и услуги, опитвайки се да защити своите служителите и да предостави безопасен продукт на масата на потребителя.

NSF стриктно се придържа към мерките за обществено здраве и продължава да ви оказва подкрепа в тези трудни моменти.

Ние сме тук, за да ви помогнем като разберем вашите конкретни затруднения и потребности и работим заедно върху тях.

Наш приоритет е опазването на общественото здраве, както и здравето и безопасността на нашите колеги и клиенти.

Като глобална организация ние сме поели ангажимент да се придържаме към превантивните мерки, предприети от местните власти и Световната здравна организация.

Ангажирани сме да работим с нашите клиенти, за да поддържаме веригата за доставка на храни в тези предизвикателни времена.

Готови сме да ви помогнем, за да преминете възможно най-гладко през тези предизвикателни времена, като предлагаме нашата глобална мрежа от услуги и възможности.

Услуги

Ангажираме се да предоставяме услуги и подкрепа, за да помогнем да защитим доставката на храна във времето на тази глобална пандемия.

Сертифициране и одити*

 • Оценка на риска за удължаване срока на действие на GFSI сертификати (Глобалната инициатива за безопасност на храните);
 • Дистанционни одити за доставчици;
 • Дистанционни одити за ресторанти;
 • Одобрение на доставчици при извънредни ситуации;
 • Оценка на готовността за отваряне на ресторанти и хотели;
 • Регистрации на препарати за почистване и дезинфекция за употреба в хранителната верига.

Обучения

 • Онлайн курсове за безопасност на храните и уебинари
  • Управление на кризи;
  • Добри практики за производство и търговия с храни и HACCP;
  • Хигиенизиране на предприятия от хранителната индустрия;
  • Обучение по стандартите GFSI;
  • Обучение за квалифицирано лице Превантивен контрол на храните (PCQI)

Технически услуги

 • Управление на кризи;
 • Оценка на системите за управление;
 • Оценка на уязвимостта за измами с храни  и план за смекчаване на последиците;
 • Консултация във връзка с COVID-19;
 • План за безопасност на храните по време на пандемията COVID-19;
 • Оценка на риска COVID-19 за хотелиерството;
 • Оценка и насоки при риск от Legionella;
 • Безплатна услуга за отговори на въпроси **

* Използването на консултантските услуги на NSF или присъствието на обучения, провеждани от NSF не дава предимство, нито е свързано по никакъв начин с предоставянето на сертификат.

** Тази услуга е достъпна единствено във Франция и Великобритания.

Стартирайте типизирането и натиснете ENTER за търсене