Het nieuwe Checked by NSF programma van NSF helpt bedrijven om veilig te heropenen en open te blijven

 In COVID-19, Voor bedrijven

Bedrijven zoeken deskundige begeleiding en validatie door derden van COVID-19 preventieve maatregelen

ZAVENTEM/WAVER, 24 juni 2020 – De internationale volksgezondheidsorganisatie NSF heeft vandaag een nieuw programma gelanceerd om bedrijven te helpen de nodige stappen te ondernemen om te heropenen en open te blijven en tegelijkertijd het coronavirusrisico voor klanten, bezoekers en werknemers tot een minimum te beperken. NSF’s nieuwe Checked by NSF™ programma omvat een breed scala aan diensten – van een smartphone app met details over COVID-19 preventie-eisen voor specifieke soorten bedrijven tot diepgaande adviesdiensten en heropeningsplannen op maat en op basis van de meest recente richtlijnen voor volksgezondheid.

“Er is geen tekort aan begeleiding door volksgezondheidsinstanties”, zegt Rob Chester, Managing Director van NSF UK. “Mensen krijgen veel advies, maar ze hebben concrete hulp nodig om ze toe te passen op hun eigen unieke situatie”. NSF overlegt momenteel met diverse organisaties en bedrijven in verschillende sectoren over de preventie- en heropeningsplannen van COVID-19.

Los van de begeleidings- en consultatiediensten, controleert NSF ook de faciliteiten om ervoor te zorgen dat er passende preventieve maatregelen worden genomen. De dienst Checked by NSF™ geeft bedrijfseigenaren en managers waardevolle informatie over hun eigen voorbereiding op de heropening en biedt gemoedsrust aan klanten en bezoekers die zich mogelijk zorgen maken over de blootstelling aan het virus.

“Zelfs de sterkste merken lijken te erkennen dat het waarde toevoegt om hun processen te laten herzien door een vertrouwde derde partij. De diensten zijn zo ontworpen dat ze flexibel zijn, omdat elk bedrijf of elke locatie andere behoeften en eisen heeft,” voegde Chester eraan toe. “Voor sommige klanten kan het gebruik van onze applicatie en een sectorspecifieke checklist voldoende zijn, maar voor andere is meer diepgaand overleg nodig over specifieke locaties en kwesties. En sommigen willen gewoon dat we hun locaties controleren om er zeker van te zijn dat ze niets missen.”

Locaties die met succes voldoen aan de eisen van elk van de drie fasen van het programma krijgen toestemming om de Checked by NSF™ signalisatie uit te hangen. Nalevingscontroles worden uitgevoerd door middel van een zelfevaluatie met behulp van de nieuwe “Checked by NSF“-toepassing of door middel van audits op afstand of ter plaatse.

De drie fasen omvatten de vereiste taken en procedures die nodig zijn voor pre-openen (Plan), heropenen (Implement) en om open te blijven (Improve). Een QR-code op de poster helpt klanten de claims te valideren en te begrijpen wat elke locatie doet om bezoekers en medewerkers te beschermen tegen COVID-19.

De drie fasen van het programma omvatten de volgende vereisten:

  • Fase 1 (Plan): Aan het einde van Fase 1 heeft de locatie de ontwikkeling van de vereiste veiligheidsprocedures, het veiligheidsbeleid en de veiligheidsplannen heeft voltooid.
  • Fase 2 (Implement): Voltooiing van fase 2 betekent dat de locatie met succes de vereiste veiligheidsprocedures, het veiligheidsbeleid en de veiligheidsplannen heeft geïmplementeerd.
  • Fase 3 (Improve): Voltooiing van fase 3 betekent dat de locatie de vereiste veiligheidsprocedures en het beleid met succes kan handhaven en verbeteren.

“COVID-19 is nieuw, maar infectiebeheersing en goede hygiëne-eisen zijn dat niet. NSF doet dit soort werk op het gebied van volksgezondheid en veiligheid al 75 jaar”, aldus Chester.

Voor meer informatie over de Checked by NSF™-diensten kan u terecht op onze speciale webpagina of kan u contact opnemen met NSFservices@nsf.org.

Media contacten:

Media in Europa, het Midden-Oosten en Afrika kunnen contact opnemen met Jessica van de Gucht via jvandegucht@nsf.org of bellen naar +32 2 761 74 18.

Internationale mediarelaties: media@nsf.org

Over NSF

NSF (nsf.org) is een onafhankelijke, wereldwijde organisatie die de ontwikkeling van standaarden faciliteert en producten voor de voedsel-, water-, gezondheidswetenschappelijke en consumptiegoederenindustrieën test en certificeert om de nadelige gevolgen voor de gezondheid te minimaliseren en het milieu te beschermen. NSF werd opgericht in 1944 en richt zich op het beschermen en verbeteren van de volksgezondheid en veiligheid over de hele wereld. NSF is aanwezig in 180 landen en is een samenwerkingscentrum van de Pan American Health Organization (PAHO) en de World Health Organization (WHO) op het gebied van voedselveiligheid, waterkwaliteit en de omgeving waarin we leven.

BEGIN MET TYPEN EN DRUK OP ENTER OM ZO TE ZOEKEN