Certificering

NSF biedt een ruime waaier van certificeringsdiensten op het vlak van voedselveiligheid aan, gaande van GFSI-procesopvolging over certificering van productieruimtes en -uitrusting voor voeding en non-foodafdelingen.

De complexe uitdagingen in de voedselvoorzieningsketen zorgen ervoor dat de meeste  grote retailers enkel met  leveranciers willen werken die gecertificeerd zijn volgens de normen van het Global Food Safety Initiative (GFSI). Hieronder vallen BRC, IFS, FSSC, 22000, GLOBALG.A.P. en BAP.

De NSF-filialen spelen  wereldwijd een toonaangevende rol als certificerende instantie voor GFSI-normen. Ze bezitten een uitzonderlijke, technische expertise, werken met permanent bijgeschoolde auditors en beschikken over de capaciteit om binnen een correcte tijdspanne een geslaagde certificering te plannen.

GFSI, een wereldwijd consortium van retailers en voedselproducenten, werd opgericht om een betrouwbare referentie voor veilig voedsel voor de consument te creëren, maar tegelijkertijd ook om de voedselveiligheid in de hele toeleveringsketen continu te verbeteren.  Deze wereldwijde normen hebben betrekking op levensmiddelen, verpakking, verpakkingsgrondstof, opslag en distributie voor grondstofproducenten, fabrikanten en verdelers.

BRC

NSF is door de BRC Wereldstandaard erkend als een uitstekende dienstverlener met een 5-sterrenbeoordeling – de hoogste score voor een certificeringsinstantie. Deze norm helpt een consistente aanpak doorheen de volledige toeleveringsketen te promoten: van de producent van levensmiddelen en ingrediënten, over groothandelaars tot de verdelers. Dit zorgt ervoor dat het aantal klantenaudits kan verminderen en dat er beter ingespeeld wordt op  consumenteneisen.

IFS

NSF is ’s werelds belangrijkste certificerende instantie voor GFSI-normen. Ze bezitten een uitzonderlijke, technische expertise, werken met permanent bijgeschoolde auditors en beschikken over de capaciteit om binnen een Met bijna 70 jaar ervaring in  voedselveiligheid en jaarlijks gemiddeld 35.000 GFSI-certificeringsaudits, stellen we bedrijven over de hele wereld in staat zich te laten erkennen als te werken volgens de meest verspreide voedselveiligheidsnormen ter wereld.

NFS-filialen worden geaccrediteerd door het American National Standards Institute (ANSI – Geaccrediteerde Instantie voor Productcertificering – Accreditatie #1181), United Kingdom Accreditation Service (UKAS) en ANSI-ASQ National Accreditation Board (ANAB), en kunnen terugvallen op een wereldwijd netwerk van hooggekwalificeerde en ervaren auditors die organisaties van eender welke omvang helpen om complexe voedselveiligheidssytemen toe te passen.

FSSC 22000

Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000) is een volledig voedselveiligheidscertificeringssysteem voor producenten van levensmiddelen dat is erkend door het GFSI en gebaseerd is op de normen ISO 22000, ISO/TS 22002-1 en ISO/TS 22002-4. NSF International Strategic Registrations (NSF-ISR) is geaccrediteerd om deze certificering toe te kennen volgens ISO/IEC 17021.

FSSC 22000 is ontwikkeld om voedselveiligheidssystemen te certificeren voor bedrijven in de voedselketen die levensmiddelen, dierenvoeding, additieven, mineralen en bioculturen verwerken, produceren en/of transporteren.

ISO 22000:2018 werd op 19 juni 2018 gepubliceerd. Aangezien ISO 22000 voor een groot deel de FSSC 22000-standaard uitmaakt, zijn deze veranderingen ook terug te vinden in de update van FSSC 22000 Versie 5.

GLOBALG.A.P

NSF Certification, LLC is geaccrediteerd om de GLOBALG.A.P.-certificering toe te kennen . Dit is een programma voor de voedselveiligheidscertificering bij producenten van agrarische en aquacultuurproducten. GLOBALG.A.P., vroeger bekend als EurepGAP,  een organisatie uit de privésector die vrijwillige normen uitzet voor de certificering van agrarische producten over de hele wereld.

De GLOBALG.A.P.-voedselveiligheidsnorm is een B2B-certificering die is gebaseerd op ‘goede landbouwpraktijken’. Deze norm dekt alle verwerkingsactiviteiten op het landbouwbedrijf. De GLOBALG.A.P.-standaard wordt in 80 landen gevolgd en controleert de landbouw  in drie belangrijke toepassingsgebieden: gewassen, vee en aquacultuur. Wij kunnen een GLOBALG.A.P.-certificering verlenen in verscheidene subtoepassingsgebieden.

Best Aquaculture Practices (BAP)

NSF Certification, LLC is geaccrediteerd voor certificering volgens de normen van Beste Aquacultuurpraktijken (BAP) die inspelen op verantwoord ondernemen met respect voor milieu en maatschappij, dierenwelzijn, voedselveiligheid en traceerbaarheid voor aquacultuurvoorzieningen. Een BAP-certificering behandelt de belangrijkste elementen voor verantwoorde aquacultuur en geeft kwantitatieve richtlijnen waarop de naleving van deze praktijken kan worden geëvalueerd.

De Global Aquaculture Alliance (GAA – Wereldalliantie voor aquacultuur), een niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk gesticht in 1997, ontwikkelt de standaarden voor de BAP-certificering en moedigt verantwoorde aquacultuurmethodes aan. De GAA zet zich ook in voor efficiëntere productie en marketing, en voor het bevorderen van een doeltreffend, goed gecoördineerd en reglementair handelsbeleid.

Certificering en registratie van horeca apparatuur

Voor informatie over dit programma, bezoek de Horeca apparatuur pagina op onze website.

Nonfood Compounds registratie en ISO 21469 certificering

Voor informatie over dit programma, bezoek de Nonfood Compounds pagina op onze website.

Voor meer informatie over de NSF-certificeringsdiensten en een volledig overzicht van onze systemen, kunt u ons contacteren:

    BEGIN MET TYPEN EN DRUK OP ENTER OM ZO TE ZOEKEN