Нашите услуги

Основана през 1944 г. като част от Училището за обществено здраве на Университета на Мичиган, NSF се развива от малка фондация, фокусирана върху стандартизиране на изискванията за хигиена и безопасност на храните, до водеща глобална организация с нестопанска цел, която се ангажира със защита на здравето и безопасността на хората по целия свят.

Ние улесняваме разработването на обществени здравни стандарти и тестваме, проверяваме и сертифицираме продукти и системи за храни, вода и свързаните с тях сектори, за да минимизираме неблагоприятните последици за здравето и да опазим околната среда.

Нашите услуги, свързани с храните, подпомагат селското стопанство, търговията на дребно, производството на храни, хотелската и развлекателната индустрии, ресторантьорството, институциите, производителите на оборудване за хранителната промишленост и нехранителни стоки.

Нашите услуги по отношение на водата включват тестване и сертифициране на продукти от източника до крана в контакт с питейна вода, както и за различни сектори и приложения, като плувни басейни /спа, водопроводи, пластмаси и устройства за пречистване на вода.

Отделно от сертифицирането, NSF има водеща роля в изграждане на програми за качеството и безопасноста на водите, и предоставя планове за осигуряване безопасността на водата и оценки на риска, свързан с Legionella.

Нашите офиси в Европа предоставят цялостни услуги, в подкрепа на управление на качеството и задълбочени познания, които ще помогнат да развиете своя бизнес, като същевременно спестявате време и пари.

НСФ Интернешънъл отбелязва 75 години, посветени на опазване и подобряване на човешкото здраве. Гледайте видеото, за да научите повече за създателите на НСФ, ранните години на организацията и нейното развитие през десетилетията до днес.

Основана през 1944 г. като част от Училището за обществено здраве на Университета на Мичиган, NSF се развива от малка фондация, фокусирана върху стандартизиране на изискванията за хигиена и безопасност на храните, до водеща глобална организация с нестопанска цел, която се ангажира със защита на здравето и безопасността на хората по целия свят.

Ние улесняваме разработването на обществени здравни стандарти и тестваме, проверяваме и сертифицираме продукти и системи за храни, вода и свързаните с тях сектори, за да минимизираме неблагоприятните последици за здравето и да опазим околната среда.

Нашите услуги, свързани с храните, подпомагат селското стопанство, търговията на дребно, производството на храни, хотелската и развлекателната индустрии, ресторантьорството, институциите, производителите на оборудване за хранителната промишленост и нехранителни стоки.

Нашите услуги по отношение на водата включват тестване и сертифициране на продукти от източника до крана в контакт с питейна вода, както и за различни сектори и приложения, като плувни басейни /спа, водопроводи, пластмаси и устройства за пречистване на вода.

Отделно от сертифицирането, NSF има водеща роля в изграждане на програми за качеството и безопасноста на водите, и предоставя планове за осигуряване безопасността на водата и оценки на риска, свързан с Legionella.

Нашите офиси в Европа предоставят цялостни услуги, в подкрепа на управление на качеството и задълбочени познания, които ще помогнат да развиете своя бизнес, като същевременно спестявате време и пари.

НСФ Интернешънъл отбелязва 75 години, посветени на опазване и подобряване на човешкото здраве. Гледайте видеото, за да научите повече за създателите на НСФ, ранните години на организацията и нейното развитие през десетилетията до днес.

Услуги

Храна

Ние сме напълно подготвени да бъдем вашият единствен доставчик на услуги по осигуряване на качество и безопасност на храните и потребителски инсайт в Европа.

Вода

NSF предоставя богат набор от услуги за водната промишленост, за да помогне за гарантиране на качество и безопасност на продуктите на пазара.

NSF в Европа

Стартирайте типизирането и натиснете ENTER за търсене