Voedselverwerkende industrie

Als operator in de voedselketen draagt u een belangrijke verantwoordelijkheid: u moet ervoor zorgen dat de veiligheid en kwaliteit van uw product gegarandeerd wordt. Maar tegelijk moet u de smaak en klantenbinding veilig stellen en ervoor zorgen dat uw marktaandeel stijgt zodat de continuïteit van uw bedrijf gewaarborgd blijft.

Als het op levensmiddelen aankomt, willen consumenten een persoonlijke benadering. Ze willen gedetailleerde informatie over wat er in het product steekt. Dat vereist volledige traceerbaarheid, nauwkeurige etikettering, duidelijke productspecificaties en leveranciersbeheer. Het is van essentieel belang dat uw producten zich onderscheiden van die van de concurrentie en dat u zich aanpast aan veranderende consumptiegewoontes, op een accurate manier op voedingsnoden inspeelt, aandacht besteedt aan maatschappelijke verantwoordelijkheid en dierenwelzijn, en alert en snel  op consumentenkwesties reageert.

Wij kunnen u daarbij helpen en een oplossing voor dagelijkse uitdagingen aanbieden, zoals:

 • Garantie dat de producten die u ontwikkelt succesvol zullen zijn en een groot marktaandeel zullen opleveren
 • Consistentie op het vlak van voedselveiligheid
 • Opvolging van alsmaar strengere wettelijke vereisten inzake allergenen, etikettering, voedselveiligheid en traceerbaarheid
 • Nieuwe producten sneller op de markt brengen zodat u uw concurrenten voor bent
 • Behandeling van klachten en voedselschandalen of -crisissen
 • Ervoor zorgen dat u uw leveranciers kunt vertrouwen en dat ze de afgesproken voedselkwaliteit leveren
 • Ervoor zorgen dat uw producten de weerspiegeling zijn van uw doelstellingen op het vlak van duurzaamheid
 • De nodige opleidingen voorzien

NSF is de sleutel tot succes in de voedingsindustrie

Als u met ons in zee gaat, krijgt u toegang tot een netwerk van ervaren adviseurs en specialisten die perfect weten hoe ze elk project best aanpakken.

Wij bieden een breed spectrum aan diensten aan die bijdragen aan uw succes in de voedingssector:

Inzicht in consumentengedrag

Wij kunnen u helpen recepten te ontwikkelen volgens consumentenvoorkeuren. Wij voeren voor u op deze recepten smaaktesten uit volgens het profiel van uw klantendoelgroep. Wij organiseren focusgroepen, online of telefonische kwantitatieve interviews, mystery shopping,  klantentevredenheidsonderzoeken en klachtenbeheer. Wij volgen samen met u uw product gedurende zijn hele levenscyclus op om zijn succes op de markt te verzekeren.

Technische dienstverlening

Wij leveren voedselveiligheidsaudits en leveranciersaudits, nutritioneel advies, etiketterings- en specificatiebeheer en audits inzake hygiëne, kwaliteit en veiligheid. Wij schrijven kwaliteitsprocedures en handleidingen voor voedselveiligheid uit, en implementeren deze systemen via opleidingen en audits. Daarnaast zorgen wij voor laboanalyses op uw voedselmonsters en wij helpen u met crisisbeheer bij voedselvergiftiging. Wij geven ook advies voor het beheer van de voedselveiligheid en legionellarisico’s en staan ook in voor outplacement voor functies gerelateerd aan voedselveiligheid en –kwaliteit op uw afdeling.

Waarom NSF?

Als u dagelijkse routinetaken en kwaliteits- en technische controletaken aan ons toevertrouwt, kunt u zich concentreren op zaken die een echte toegevoegde waarde betekenen voor uw bedrijf en zijn groei stimuleren. U houdt het heft in handen dankzij onze beheerstools en dashboards, terwijl wij voor u het uitvoerende niveau opvolgen en u op de hoogte houden van prestatie-indicatoren die u toelaten de juiste beslissingen te nemen.

Werken met NSF, laat u toe:

 • Succesvolle producten die bij een groot deel van uw consumentendoelgroepen aanslaan, te ontwikkelen en op de markt te brengen
 • Beter om te gaan met regelgeving rond voedselveiligheid, etikettering en opvolging van productspecificaties
 • Te focussen op uw strategische verantwoordelijkheden, terwijl u tegelijk praktische informatie ontvangt, nodig om de juiste beslissingen op beleidsniveau te nemen
 • Te concentreren op uw verantwoordelijkheden van een hoger niveau die een meerwaarde opleveren
 • Een goed zicht te hebben op alles wat gebeurt inzake kwaliteitscontrole en –garantie en beknopte informatierapporten aan uw managementteam over te maken
 • Uw budget onder controle te houden en beperkte middelen op een efficiëntere manier aan te wenden

Neem contact op met een van onze experts:

  BEGIN MET TYPEN EN DRUK OP ENTER OM ZO TE ZOEKEN