Audit

Het invoeren van een doeltreffend auditsysteem stelt bedrijven in staat om toe te zien op de naleving van de wetgeving en internationale of interne bedrijfsnormen. Het laat hen toe hun bedrijfsactiviteiten beter te beheren, hun doelstellingen te halen, en mee te helpen de gezondheid en veiligheid van hun consumenten en werknemers veilig te stellen.

Audits helpen om onregelmatigheden op te sporen, voedselvergiftigingen te voorkomen, prestaties op te volgen en te beheren, en het merk en imago van uw bedrijf te beschermen. Zo ontwikkelt u een permanent systeem voor verbetering en kunt u focussen op de groeimogelijkheden voor uw organisatie.

Onze auditdiensten

Onze diensten variëren van leveranciersaudits in opdracht van retailers en cateringbedrijven tot veiligheids- & gezondheidsaudits en controles op voedselveiligheid en de voedselkwaliteit voor de horecasector.

Onze aanpak van audits

Voor ons zijn audits veel meer dan een controle en het geven van een beoordelingsscore op uw activiteiten. Audits zijn een middel om u te helpen uw prestaties te verbeteren en de procedures en normen te volgen.  Daarom is de kwaliteit van onze rapporten belangrijk en steken we veel energie in debriefings en het beheer van de gegevens die we verzamelen in het kader van onze auditactiviteiten.

Onze IT-systemen

Met ons auditplatform NSF Connect krijgt u volledige transparantie en controle over uw bedrijf en de toeleveringsketen via een gebruiksvriendelijk instrumentenbord. U kunt de auditstatus in realtime volgen en vragen voor corrigerende maatregelen bekijken en opvolgen.

Voedselveiligheidsaudits Leveranciersaudits Audits op voedselkwaliteit
Wij controleren of de wetgeving en uw richtlijnen inzake voedselveiligheid afdoend worden toegepast door controle van uw meetapparatuur (thermometers), bemonstering van voedselproducten voor analyse en controle van de hygiëne van uw werkoppervlakken en vaatwerk. Om te garanderen dat uw toeleveringsketen betrouwbaar is, kunnen we een audit uitvoeren bij uw belangrijkste leveranciers om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de regelgeving of certificeringsnormen. De kwaliteit van de levensmiddelen die op het bord van uw consumenten worden geserveerd is even belangrijk als de hygiëne. Wij toetsen de levensmiddelen die u aanbiedt (menu’s, recepten, ingrediënten) af tegen de meest recente ontwikkelingen op het vlak van gezondheid en duurzaamheid, en wij geven u advies hoe u uw ecologische voetafdruk kunt verbeteren en een betere voedingswaarde en  evenwicht voor uw product kan bekomen.
Veiligheidsaudits in keukens Audits voor de detailhandel Mysteryshopping
Wij controleren of uw keuken voldoet aan de voorschriften inzake veiligheid en gezondheid. Wij identificeren en rapporteren losliggende tegels, gladde vloeren, elektriciteitsgevaar, veiligheidsgebreken bij machines en apparatuur, verkeerde werkkleding of verkeerd gebruik van persoonlijke veiligheidsuitrusting. Een audit in een detailhandel kan bestaan uit verschillende elementen, zoals het verifiëren van vervaldata en van de voedselveiligheid in het algemeen, productpositie, audits op verse producten en op workshop, enz. Wij kunnen een programma uitwerken op maat van uw behoeften. Wij werken samen met innoverende bedrijven en zetten onze eigen expertise in verband met klanteninzicht in om verschillende soorten mystery visits te organiseren. Dat kan met een scenario en acteurs of via inbreng van het publiek. Alles is mogelijk.
Preaudits voor Smiley Preaudit voor IFS/BRC Audits van keukeninfrastructuur
Als voorbereiding op het behalen van een smiley (het Belgische voedselveiligheidslabel voor de horeca) kunnen we preaudits uitvoeren om te bepalen waar u staat, zodat u de resterende kloof kunt dichten en  met succes uw smiley kunt behalen. Deze preaudit bestaat uit een documentaire audit, een infrastructuuraudit en een audit op de algemene voedselveiligheid. Bereidt u zich voor op een IFS- of BRC-certificering? Op basis van een hiaatanalyse (preaudit) kunnen wij de actiepunten bepalen die nodig zijn om uw certificering met succes te behalen. De hygiënewetgeving vereist dat de infrastructuur van uw keuken aan de voorschriften voldoet en dat er preventiemaatregelen zijn om elke vorm van besmetting te voorkomen. Wij voeren jaarlijkse controles uit op uw installaties en wij geven u waardevol advies om de infrastructuur die niet voldoet te onderhouden, herstellen of vervangen.

Auditdiensten in het kader van geaccrediteerde auditschema’s (audits bij derden)

Omdat de keten van voedselvoorziening steeds complexer wordt, vragen de meeste, toonaangevende retailers van hun leveranciers een certificaat dat voldoet aan de normen van het Global Food Safety Initiative (GFSI), waaronder ook BRC, IFS, FSSC, GLOBALG.A.P. en BAP vallen.

NSF is ’s werelds grootste certificerende instantie voor normen die door het GFSI erkend zijn en heeft daarvoor de technische expertise, ervaren auditors en de capaciteit om een correcte tijdlijn uit te zetten voor het succesvol behalen van het certificaat.

Om meer te weten te komen over onze certificeringsdiensten, bezoek onze Certificerings pagina. (hyperlink naar de Certificeringspagina).

Neem contact op met een van onze experts:

    BEGIN MET TYPEN EN DRUK OP ENTER OM ZO TE ZOEKEN