Product Life-Cycle Management diensten

Wij kunnen u helpen in alle stadia van de productlevenscyclus met afgestemde expertise op het gebied van productkwaliteit, voeding, milieuaspecten en etikettering, en daarnaast kunnen wij u inzicht geven in consumententrends, marktpositionering en het concurrentielandschap.

Onze diepgaande kennis van de volledige levenscyclus helpt u:

 • De beperkte houdbaarheid van een product onder de loep te nemen
 • Een oplossing te vinden voor de uitdagingen waarmee u in elk stadium wordt geconfronteerd
 • Verschillende marketingaanpakken te ontwikkelen voor elke fase van de levenscyclus

Ieder product doorloopt verschillende stadia waarbij vele professionele disciplines komen kijken en vele vaardigheden, instrumenten en procedures nodig zijn.

Voordelen

Wij bieden bedrijfs-, markt- en productinformatie aan om u te helpen:

 • De levenscyclus van uw producten te verlengen
 • De marktintroductietijd te verminderen
 • De kwaliteit, smaak en nutritionele aspecten van uw product te verbeteren
 • Het ontwerp van etiketten en verpakkingen te verbeteren
 • De ontwikkelingskosten te verminderen
 • Potentiële afzetmogelijkheden te bepalen op basis van product- en verkoopgegevens

Al deze aspecten verhogen de slaagkans van een product op de markt.

Dankzij onze expertise op het gebied van productontwikkeling en marktonderzoek en de diversiteit van onze professionele achtergrond kunnen organisaties deze complexe zaken en de ontwikkelingsuitdagingen waarmee ze tijdens de volledige productlevenscyclus worden geconfronteerd, overwinnen.

Productlevenscyclusbeheer

We combineren diensten rond voedselwetenschap en marktonderzoekstechnieken om een breed spectrum aan ondersteunende diensten en oplossingen te kunnen bieden aan detail- en groothandelaren gedurende de gehele levenscyclus van het product.

Ontwikkeling van uw product

Om een nieuw product te ontwikkelen en te positioneren is het nodig om heel wat marktinformatie te verzamelen: trends, concurrentieanalyse en marketingonderzoek. Als dat niet gebeurt kunnen er heel veel gelden en andere middelen verloren gaan aan het ontwikkelen en commercialiseren van een product met weinig aantrekkingskracht.

Wij kunnen kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken uitwerken en implementeren, de output analyseren en aanbevelingen doen voor het bepalen van de perfecte productpositionering, wat zal bijdragen aan het opstellen van de productformulering.

Het is van het allergrootste belang om de juiste kwalitatieve ingrediënten bij de juiste leveranciers in te kopen zodat ze geschikt zijn voor de positionering van uw product. NSF kan u steunen bij het selecteren, evalueren en het controleren van ingrediënten en leveranciers met behulp van diensten zoals specificatiebeheer, etikettering en externe audits door een tweede of derde partij.
Zodra het product is geformuleerd, kunnen wij een sensorische test aanbieden (panels van deskundigen, panels eerste productie, consumentenpanels, enz.) om ervoor te zorgen dat het product de beoogde eigenschappen vertoont. Wij kunnen u ook helpen bij het ontwerpen van de juiste grafische vormgeving voor uw product via een benchmarkanalyse.

Introductie en groeiproces van uw product

Wij kunnen u helpen bij het bepalen van een promotiestrategie die het accent legt op de eigenschappen die uw product het meeste concurrentieel voordeel bieden. Wij kunnen ook monitoringprogramma’s aanbieden zodat u ervan bent verzekerd dat uw product dat concurrentievoordeel behoudt (deze omvatten kwaliteitscontrole, klachtenbeheer, benchmarkanalyse en sensorische testen).
Wij analyseren ook verkoopcijfers om vast te stellen hoe goed het product presteert en wij geven aanbevelingen over de verdere te volgen stappen.

Verbetering en vernieuwing van uw product

Een geïsoleerd product op de markt boekt geen goede resultaten. De concurrenten lopen hun achterstand in door nieuwe producten te ontwikkelen en lanceren. Consumenten- en mediatrends hebben invloed op de productverkoop. Overheidsinstanties kunnen nieuwe voorschriften of richtlijnen opleggen, bijvoorbeeld minder suiker, minder conserveringsmiddelen, minder vet enzovoort. Dat zijn allemaal bedreigingen voor de productverkoop.

NSF kan u helpen om uw product te verbeteren of vernieuwen aan de hand van nieuwe ontwikkelingen en trends. Wij kunnen een concurrentieanalyse, benchmarkanalyse en andere kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken uitvoeren.

Neem contact op met een van onze experts:

  BEGIN MET TYPEN EN DRUK OP ENTER OM ZO TE ZOEKEN