TraQtion

traqtion-logo_full-tagline

In de voedingssector  die gekenmerkt wordt door een bikkelharde concurrentie, zijn de grootste uitdagingen  de krappe marges en de wisselende consumentenvoorkeuren. Tel daarbij de alsmaar scherpere regelgeving en complexere toeleveringsketen, die het steeds moeilijker maken om het totaalbeeld voor ogen te houden. Daarbij komt nog dat alle bedrijven in de toeleveringsketen, met name producenten, retailers en restaurants, de gevolgen ondervinden van terugroepingen. De impact hiervan op het merkimago is een van de grootste risico’s, die trouwens gepaard gaat met hoge kosten.

TraQtion™ is een intelligent softwarepakket in de cloud dat retailers, restaurants en producenten in staat stelt om een veilige, transparante en duurzame toeleveringsketen voor hun merken op te bouwen.

TraQtion spoort operationele risico’s in realtime op. Daarmee worden leveranciers die de regelgeving niet respecteren er vlugger uitgelicht en verkleint het risico dat producten teruggeroepen worden. Vereenvoudig de kwaliteitscontrole op  bevoorrading door automatisering. Deel productspecificaties om ingrediënten te kunnen traceren. Innoveer en lanceer vlugger nieuwe producten. Controleer de productkwaliteit door middel van gesloten-kringevaluaties en klachtenbeheer. Benut de geconsolideerde, gecentraliseerde gegevens om inkoopmethodes te toetsen aan bedrijfsdoelstellingen inzake duurzaamheid. Anticipeer proactief op problemen. Neem corrigerende maatregelen. Met TraQtion krijgen u en uw leveranciers toegang tot al deze gegevens, en dat altijd en overal!

Het pakket omvat drie luiken:

  • Kwaliteit en conformiteit van leveranciers
  • Productkwaliteit en -specificaties
  • Rapportering in verband met verwerking van duurzame acties

Wees een vernieuwer en gebruik  de TraQtion™-software om het risico op een terugroep te beperken, om sneller in te spelen op de markt en om proactief uw merken te beschermen.

Ontdek hierover meer op www.nsf.org/digital-solutions/traqtion.

Neem contact op met een van onze TraQtion experts:

    BEGIN MET TYPEN EN DRUK OP ENTER OM ZO TE ZOEKEN