Catering en Foodservice

Bent u verantwoordelijk voor een groot foodservicebedrijf met meerdere vestigingen? Dan combineert u verschillende functies zoals vleesspecialist, voedingsspecialist, crisismanager, klachtenbehandelaar, interne auditor, adviseur veiligheid en gezondheid, microbioloog, juridisch deskundige, coach en zo veel meer.

Als uw bedrijf groeit of zijn dienstenpakket of merken gaat diversifiëren, betekent dit niet noodzakelijk dat uw afdeling in hetzelfde tempo meegroeit. Dat verhoogt zonder meer de druk en gaat gepaard met bijkomende eisen.

Wij kunnen u helpen aan deze eisen te voldoen en een oplossing te vinden voor dagelijkse uitdagingen, bijvoorbeeld:

 • beheer van voedselveiligheid en implementatie van een consistente aanpak in de verschillende vestigingen
 • opleiding van keukenpersoneel dat regelmatig wisselt en op ritme moet functioneren
 • opvolging van steeds strengere wetten en regelgeving rond allergenen, etikettering, voedselveiligheid en traceerbaarheid
 • met beperkte middelen klachten en meldingen van voedselvergiftiging beheren
 • betrouwbaarheid van leveranciers opvolgen en controleren of ze beantwoorden aan de normen voor voedselkwaliteit die u van hen verwacht

Hulp nodig om uw kwaliteit te beheren, te garanderen of te controleren?

Als u met ons werkt, krijgt u toegang tot een netwerk van ervaren adviseurs en specialisten. Volgens uw nood van het moment bieden wij expertise op veterinair vlak, voeren audits uit, behandelen een klacht als die binnenloopt, meten de tevredenheid van klanten en consumenten, schrijven procedures en handleidingen, en implementeren systemen. Zo houdt u controle over het geheel en kunt u focussen op het continu verbeteren van de bedrijfsprocessen.

Ons dienstenaanbod

NSF heeft een brede waaier ondersteunende diensten die u helpen de kwaliteit te garanderen en controles op een doeltreffende en kostenefficiënte manier te organiseren:

 • Voedselveiligheidsaudits
 • Audits op duurzame voedingsproducten (screenings van voedselkwaliteit)
 • Leveranciersaudits
 • Voedselanalyse
 • Crisismanagement (voedselvergiftiging)
 • Marktonderzoek
 • Tevredenheidsenquêtes
 • Klachtenbehandeling
 • Opleiding en coaching
 • Softwareoplossingen
 • Proefpanels
 • Beheer van cateringcontracten om uw cateringservice te optimaliseren

Voor deze diensten gebruiken wij professionele tools en software die u heel snel (meestal in realtime) rapporten in dashboardstijl verschaffen waarmee u in één oogopslag uw prioriteiten kunt vastleggen.

Beheer van cateringcontracten

U wilt het niveau van uw cateringdienst of voedingsdiensten optimaliseren door uw interne klanten zoals werknemers, studenten, patiënten of residenten een zo goed mogelijke maaltijdbeleving te geven. Daarvoor moet u hun noden en verwachtingen vertalen in objectieve, meetbare criteria en deze elementen in uw bestaand cateringcontract opnemen.

Of misschien staat u op het punt om een vraag voor een nieuwe cateringofferte uit te schrijven en weet u niet goed hoe eraan te beginnen.

Onze unieke, innoverende aanpak spitst zich toe op kwaliteit zowel op niveau van de aangeboden voeding als van de dienst. Als onafhankelijke partij evalueren wij op een objectieve manier de prestatie van uw cateraar. We helpen u met het bepalen van de noden van uw consumenten en van de gezondheidstrends en stellen duidelijke criteria voor uw cateraar op zodat hij op deze noden inspeelt. We zorgen er ook voor dat schema’s voor de kwaliteitsgarantie toegepast worden zodat er constant opgevolgd en verbeterd kan worden.

Als wij uw cateringcontract beheren, zorgen we voor een win-winrelatie tussen alle spelers. We helpen onze klanten en hun leveranciers in een echte samenwerking te stappen zodat ze samen toegevoegde waarde en een innoverende dienstverlening kunnen uitwerken en bestendigen.

Waarom NSF?

De kwaliteits-/facilitaire manager kan terugvallen op het zeer ervaren NSF-team bestaande uit specialisten die u kunnen helpen om:

 • betere resultaten te scoren op klantentevredenheid
 • de steeds strengere voorschriften voor voedselveiligheid en –kwaliteit beter aan te pakken
 • op een strategisch niveau te focussen op uw kerntaken
 • te concentreren op werkzaamheden binnen uw organisatie die een toegevoegde waarde hebben, in plaats van telkens opnieuw brandjes te blussen.
 • vanuit uw (thuis)kantoor een overzicht te hebben op kwaliteitscontrole en kwaliteitsgarantie en uw managementteams van beknopte informatierapporten te voorzien die hen moeten helpen de juiste strategische beslissingen te nemen
 • het overzicht te behouden, ongeacht de grootte van uw bedrijf
 • budgetten onder controle te houden
 • uw cateringservice of uw cateraar beter op te volgen via het beheer van het cateringcontract.
 • ervoor te zorgen dat u de juiste cateringpartner kiest en uw aankoopproces geoptimaliseerd wordt via het beheer van uw cateringcontract.

Neem contact op met een van onze experts:

  BEGIN MET TYPEN EN DRUK OP ENTER OM ZO TE ZOEKEN