Testen van Levensmiddelen

Over ons lab in Duitsland:

Het laboratorium van NSF International in het Duitse Rheda-Wiedenbrück is in 1997 opgericht als het ‘Institut Dr. Erdmann’. Het instituut is in 2014 overgenomen door NSF International. Ons centraal gelegen lab in Noordrijn-Westfalen beschikt over een inpandig logistiek bedrijf en staalnamediensten voor Duitsland, de Benelux, Denemarken, Oostenrijk, Polen, Italië en Spanje.

Onze staalname- en logistieke dienst waarborgt de naleving van alle regelgeving die verplicht is voor nauwkeurige analyses, waaronder ook het vervoer valt in speciaal daarvoor uitgeruste gekoelde voertuigen om de koelketen intact te houden tijdens het transport.

Tot ons team behoren levensmiddelenchemici, biochemici, voedingstechnologen, ecotrofologen, biologen en dierenartsen. Wij leveren al onze diensten op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, richtlijnen en normen.

Wij zijn gespecialiseerd in het testen van de volgende soorten producten:

Voedselproducten:

 • Bakwaren
 • Convenienceproducten
 • Zuivelproducten
 • Voedingssupplementen
 • Visproducten
 • Fruitsappen
 • Groenten en fruit
 • Vleesproducten
 • Water

Overige:

 • Dierenvoeding
 • Desinfecterende middelen / biociden
 • Voedselverpakkingen
 • Grondstoffen voor de farmaceutische industrie

Wij bieden een breed scala aan analyses om de samenstelling van levensmiddelen en dierenvoeding te bepalen, waaronder chemische, histologische, instrumentele, microbiologische, moleculair-biologische en sensorische methodes. We voeren onder meer voedingsanalyses uit, bepalen de suikers, de cel- en weefselstructuren, stellen het vetzuurspectrum vast en sporen ziektekiemen op.

We kunnen uitgebreid advies bieden om te zien welke analysemethode het beste aansluit bij uw behoeften om uw bedrijfsactiviteiten te verbeteren.

Onze analysediensten bestaan uit:

Chemisch:

Wij analyseren stalen met behulp van fotometrie, chromatografie en chemisch-fysische en enzymatische onderzoeksmethodes. We staan graag voor u klaar met onze jarenlange ervaring en geavanceerde laboratoriumapparatuur.

 • Vaststellen van het gehalte aan ruwe vezels
 • Bepalen van additieven
 • Nutriëntenanalyse (‘Big 7’)
 • Volledige analyse van vleesproducten
 • Suikerbepaling
 • Chemisch-fysische analyse

Histologisch:

Wij bieden de volgende testprocedures aan:

 • Vaststelling van de verschillende weefselsoorten en hun structuren, in het bijzonder van de spiercellen
 • Vaststelling van klierweefsel en slijmvlies met behulp van hematoxyline- en eosinekleuring evenals Calleja-kleuring
 • Aantonen van botdeeltjes met behulp van picrinezuur-alizarine of Von Kossa-kleuring
 • Vaststelling van de bestanddelen van worstomhulsel en bewerkt worstenvlees met behulp van Charvat-kleuring
 • Bepalen van de destructuratie-index (MDI = Meat Destructuration Index) van vlees met behulp van beeldanalyse-algoritmen
 • Deze innovatieve methode is geschikt voor de nauwkeurige en reproduceerbare vaststelling/afbakening van mechanisch gescheiden vlees volgens de definitie in Verordening (EG) 853/2004 (Bijlage I)
 • Kwalitatieve vaststelling van het vezelgehalte volgens Behrens
 • Aantonen van plantenvezels in vleesproducten via polarisatiemicroscopie
 • Bepalen van een portie fijngemalen worstenvlees in bereide gedroogde producten met behulp van door software ondersteunde oppervlakteanalyse
 • Aantonen van sarcosporidiën in rund- en varkensvlees na HE-kleuring
 • Aantonen van verdikkingsmiddelen met behulp van PAS-kleuring met en zonder amylasebehandeling en alcian-blauw-kleuring

Instrumenteel:

Instrumentele analyses omvatten veel beproefde onderzoeksmethodes. Het is mogelijk om het vetzuurspectrum van voedselproducten te analyseren, de aanwezigheid van sporenelementen en zware metalen vast te stellen, schadelijke stoffen als mycotoxinen of pesticiden op te sporen, en het suiker-, zoetstof- en cafeïnegehalte te bepalen.

 • Elementen/zware metalen
 • Vetzuurspectrum
 • Mycotoxines
 • Gewasbeschermingsproducten
 • Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAH’s)
 • Veterinaire geneesmiddelen
 • Nitraat
 • Suiker
 • Zoetstoffen en conserveringsmiddelen
 • Cafeïne
 • Cumarine
 • Vaststelling van vreemde stoffen

Microbiologisch:

We bieden uitgebreide microbiologische tests aan, waaronder microbiële tellingen en kwalitatieve en kwantitatieve analyses zoals remmingstests, houdbaarheidsonderzoek en onderzoek naar antibioticaresistente bacteriën. We testen op het kiemgetal van verschillende bacteriën (waaronder antibioticaresistente bacteriën als MRSA) en op de aanwezigheid ervan. We kunnen stalen gedurende een bepaalde periode bij een specifieke temperatuur bewaren (opslag-/houdbaarheidstest) en wij kunnen ook provocatietests uitvoeren door monsters met bacteriën te incuberen om na te gaan hoe ze zich onder specifieke omstandigheden kunnen reproduceren.

 • Drinkwatertests
 • Microbiële telling
 • Vaststelling van micro-organismen
 • Antibioticaresistentie
 • Remmingstests
 • Houdbaarheidsonderzoeken / provocatietests
 • Biociden / desinfecterende middelen

Moleculair-biologisch:

We passen zeer gevoelige methodes toe met behulp van realtime PCR, en in vele gevallen is ook snelle detectie mogelijk. Daarnaast maken we gebruik van ELISA-procedures om te controleren op eiwitten in voedselproducten.

 • Snelle opsporing van ziektekiemen
 • Virusdetectie
 • Verificatie van allergenen
 • Identificatie van soorten
 • Geslachtsbepaling voor rund- en varkensvlees
 • Opsporing van risicomaterialen
 • Opsporing van genetisch gemodificeerde organismen (GMO)
 • Opsporing van residuen

Sensorisch:

Bij sensorische tests passen we standaard methodes toe om de kwaliteit van uw product te testen en beoordelen op basis van de volgende parameters:

 • Textuur/consistentie
 • Uiterlijk (vorm en kleur)
 • Aroma
 • Smaak

De sensorische test is van bijzonder belang bij de kwaliteitscontrole omdat deze is gebaseerd op de menselijke zintuigen. Het is dus vergelijkbaar met een test door een eindgebruiker. Het voldoen aan de bovengenoemde testparameters beïnvloedt in grote mate het koopgedrag van de consument.

Daarnaast speelt de sensorische status een rol bij de evaluatie van de microbiologische bevindingen. Indien de richtlijnwaarde van de Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Microbiologie (DGHM) wordt overschreden, waarvoor geen waarschuwingswaarden zijn opgenomen, dient bij de evaluatie zeker rekening te worden gehouden met de sensorische status.

Onze testers zijn sensorische experts, gecertificeerd door de Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG). Ze hebben ruime ervaring inzake het uitvoeren van testen en worden regelmatig gevraagd voor de internationale kwaliteitstests van de DLG.

Onze sensorische experts zijn volgens de DLG-richtlijnen gecertificeerd voor de volgende productgroepen:

 • Fijn gebak
 • Vleesproducten
 • Kant-en-klaarmaaltijden en diepvriesproducten
 • Delicatessen
 • Vers vlees

Neem contact op met een van onze experts:

BEGIN MET TYPEN EN DRUK OP ENTER OM ZO TE ZOEKEN