Consulting

Strategisch en technisch advies

Actoren die een taak vervullen in de voedingsketen kloppen bij ons aan voor hulp bij het implementeren van normen en het toepassen van regelgeving in verband met voeding, water, consumentenproducten en milieu. Als onafhankelijke organisatie geven wij strategisch en technisch advies om u te helpen uw zaak of product te lanceren of aan te zwengelen.

Wij kunnen ondersteuning bieden bij het beheer van uw bevoorradingsketen, opvolgen of de wetgeving wordt nageleefd, de voedselveiligheid beheren, risico’s evalueren, opleidingen op maat en crisisbeheer organiseren. Wij bieden technische beoordelingen om u te helpen gebruik te maken van best practices om systemen en procedures te ontwikkelen.

Als u een strategische evaluatie over het beheer van uw organisatie of advies voor het toepassen van wetgeving wenst, hebben wij de experten met gedetailleerde kennis in huis die u kunnen helpen met alle aspecten van voeding, productie, groothandel, catering, productverwerking en marktstudies.

Crisisbeheer

Ons team heeft heel wat ervaring in het onderzoeken en beheren van voedingsgerelateerde ziektekiemen en legionellabesmettingen. Zij kunnen u assisteren en helpen bij het oplossen van elke crisis en kunnen u advies geven over corrigerende maatregelen die genomen moeten worden.

Wij volgen voor heel wat klanten crisissen rond voedselveiligheid op en staan onmiddellijk klaar om op te treden als er een product moet teruggeroepen worden of bij een andere crisis rond een product.

Neem contact op met een van onze experts:

    BEGIN MET TYPEN EN DRUK OP ENTER OM ZO TE ZOEKEN