Dierenwelzijn

De mondiale NSF-dierenwelzijnsnormen berusten op een holistische benadering van dierenwelzijn en gaan een stap verder dan de traditionele dierengezondheidsregels. Er wordt rekening gehouden met factoren als omgeving, fysieke conditie en het sociale en emotionele welzijn van de dieren.

De NSF-dierenwelzijnsnormen behandelen de hele levenscyclus van de belangrijkste diersoorten. Onze normen bieden bedrijven over de hele wereld een oplossing voor het voeren van een consistent dierenwelzijnsbeleid en volgen de vijf vrijheden en wetenschappelijke welzijnsprincipes en -criteria.

Het maakt niet uit waar ter wereld u dieren of dierenproducten afneemt: dankzij deze normen bent u zeker dat er in de hele proteïneketen een sterk, consistent systeem voor dierengezondheid aanwezig is.

De normen behandelen het kweken, transporteren, groeperen en slachten van alle belangrijke dierensoorten, waaronder slachtvee, melkvee, kleine herkauwers, varkens, gevogelte en legpluimvee.

De normen bestaan uit drie niveaus (basis, garantie en certificering) zodat klanten de mogelijkheid hebben om een beroep te doen op leveranciers die zich aanvankelijk op het basisniveau bevinden en die vervolgens aangemoedigd kunnen worden om te evolueren naar een hoger niveau – richting certificering.

Waarom een beroep doen op NSF?

NSF heeft deze dierenwelzijnsnormen ontwikkeld om de volledige levenscyclus van alle belangrijke diersoorten op te volgen en om optimale werkwijzen voor het houden, fokken en verantwoord beheer van dieren in de praktijk toe te passen. De normen zijn de eerste in hun soort met een universele benadering van dierenwelzijn.

Onze dierenwelzijnsnormen zijn niet alleen opgesteld op basis van onze expertise op het vlak van normontwikkeling en onze achtergrond in voedselveiligheid en -kwaliteit, maar zijn ook geëvalueerd door een onafhankelijk panel waarin zowel de industrie, academische wereld als regelgevende instanties vertegenwoordigd zetelden. Technische experts uit Canada, de VS, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Amerika – waaronder Dr. Temple Grandin, hoogleraar dierenwetenschappen aan de universiteit van Colorado en veeconsulent – werden geselecteerd omwille van hun expertise.

NSF heeft de ontwikkeling bevorderd van meer dan 80 algemeen geldende Amerikaanse standaarden die vrijwillig toegepast worden en die toelaten de volksgezondheid, veiligheid, milieuaspecten en duurzaamheid te beoordelen. NSF/ANSI-normen zijn het resultaat van een openbaar proces met een evenwichtige input van branchevertegenwoordigers, volksgezondheidsbeambten, wetgevende ambtenaren en consumentenvertegenwoordigers.

Neem contact op met een van onze experts:

    BEGIN MET TYPEN EN DRUK OP ENTER OM ZO TE ZOEKEN