Менъджмънт На Продуктов Жизнен Цикъл

Ние можем да ви помогнем през всички етапи от жизнения цикъл на продукта с насочваща експертиза относно качеството на продукта, храненето, екологичните аспекти и етикетирането, както и да ви осигурим инсайти относно потребителските тенденции, позиционирането на пазара и конкурентната среда.

Нашите задълбочени познания за пълния жизнен цикъл ще ви помогнат:

 • Да се справите с ограничения срок на годност на продукта
 • Да се справите с предизвикателствата на всеки етап
 • Да разработите различни маркетингови подходи за всеки етап от жизнения цикъл

Ползи

Ние ви предоставяме бизнес, пазарна и продуктова информация, за да ви помогнем да:

 • Удължите жизнения цикъл на вашите продукти
 • Съкратите времето до пускане на пазара
 • Подобрите качеството, вкуса и питателните аспекти на вашия продукт
 • Подобрите дизайна на етикетите и опаковката
 • Намалите разходите за разработка
 • Определите потенциалните възможности за продажби въз основа на данните за продукта и продажбите

Всички тези аспекти увеличават вероятността продуктът да успее на пазара.

Нашата експертиза в разработката на продукти и маркетингови проучвания, наред с разнообразния ни професионален опит, помагат на организациите да преодолеят тези трудности и предизвикателствата във връзка с разработката, пред които се изправят през целия жизнен цикъл на продукта.

Управление на жизнения цикъл на продукта

Ние съчетаваме услуги, свързани с науката за храните и техники за маркетингово проучване, за да предоставяме широк спектър от помощни услуги и решения на търговци на едро и дребно през целия живот на продукта.

Разработване на вашия продукт

Разработката и позиционирането на нов продукт изисква събиране на много информация за пазара: тенденции, конкурентен анализ и проучване на пазара. Ако не направите това, може да ви се наложи да похарчите много пари и ресурси по разработването и търгуването с ниско атрактивен продукт.

Ние можем да изработим и приложим количествени и качествени проучвания, да анализираме резултатите и да дадем препоръки за определяне на идеалното позициониране на продукта, което ще ви помогне при разработването на състава на продукта.

От съществено значение е да се вземат съставки с точното качество от точните доставчици в съответствие с позиционирането на вашия продукт. NSF може да ви помогне да подберете, оцените и контролирате съставки и доставчици чрез услуги, като управление на спецификациите, етикетиране и одити на втори или трети страни.

След като съставът на продукта е формулиран, ние можем да ви осигурим сензорно изпитване (групи от експерти, първи производствени групи, потребителски групи и др.), за да се уверите, че продуктът притежава нужните качества. Ние можем да ви помогнем и да изработите подходящото художествено оформление за вашия продукт чрез сравнителен анализ.

Представяне и растеж на вашия продукт

Ние можем да ви помогнем да определите рекламна стратегия с акцент върху основните характеристики на продукта, които ще му осигурят преимущество пред конкуренцията. Можем да ви осигурим и програми за мониторинг, за да се уверите, че вашите продукти ще останат конкурентноспособни (включително контрол на качеството, управление на жалби, сравнителен анализ и сензорно изпитване).
Освен това, ние анализираме цифрите на продажбите, за да определим колко добре се справя продуктът и да ви дадем препоръки как да се движите напред.

Подобряване или промяна на вашия продукт

Един продукт на пазара не се движи в изолация. Конкурентите го настигат, като разработват и представят нови продукти. Потребителските и медийни тенденции оказват влияние върху продажбите на продукта. Властите може да въведат нови разпоредби или насоки, като например по-малко захар, по-малко консерванти, по-малко мазнини и т.н. Всичко това може да застраши продажбите на продукта.

NSF може да ви помогне да подобрите или промените вашия продукт в съответствие с новите развития и тенденции. Ние можем да извършим конкурентен анализ, сравнителен анализи и други количествени и качествени проучвания.

Свържете се с наш експерт:

  Стартирайте типизирането и натиснете ENTER за търсене