Хранително-вкусова Промишленост

Вие работите в сферата на общественото хранене и поради това носите важната отговорност да гарантирате безопасността и качеството на вашия продукт. Освен това трябва да осигурите добър вкус и да спечелите лоялността на потребителите, както и да увеличите своя пазарен дял, за да си гарантирате устойчивост.

Когато става дума за храна, потребителите търсят личния подход. Те искат подробна информация относно съдържанието на продукта, което от своя страна налага пълна проследяемост, точно етикетиране, управление на спецификациите и доставчиците. От съществено значение е да откроите своите продукти от тези на конкуренцията, да се адаптирате към променящите се навици на потребителите, да отговаряте на точни хранителни изисквания, да отговаряте на изискванията за социална отговорност и  хуманно отношение към животните, а също така бързо да реагирате на потребителските опасения.

Ние можем да ви помогнем да се справите с тези опасения и с множество ежедневни предизвикателства, като например ще ви научим как да:

 • Сте сигурни, че разработваните от вас продукти ще имат успех и висок пазарен дял
 • Гарантирате постоянна безопасност на храните
 • Се справите с увеличаващите се нормативни изисквания относно алергените, етикетирането и проследяемостта
 • Скъсите времето до пускане на пазара на нови продукти, за да изпреварите конкуренцията
 • Управлявате жалби и скандали или кризи, свързани с храната
 • Се уверите, че вашите доставчици са надеждни и доставят договорените от вас качествени продукти
 • Се уверите, че устойчивите ви цели намират отражение в произвежданите от вас продукти
 • Да бъдете информирани относно актуалните изисквания за обучение

NSF е ключът към успеха в хранителния бизнес

Когато работите с нас, вие получавате достъп до мрежа от опитни консултанти и специалисти, които могат да се справят с всяко възникнало предизвикателство.

Ние предоставяме широк спектър от услуги, с които ще ви помогнем да успеете в хранителния сектор:

Потребителски инсайт услуги

Ние можем да ви помогнем да разработите хранителни рецепти въз основа на предпочитанията на потребителите, да извършите сензорно изпитване на тези рецепти сред вашия целеви потребителски профил, да организирате фокус групи, да проведете количествени изследвания чрез онлайн и телефонни интервюта, да организирате мистериозно пазаруване, да проведете проучвания на удовлетвореността на потребителите и да се справите с управлението на жалби. Ние работим заедно с вас през целия жизнен цикъл на вашия продукт, за да се уверим, че вашият продукт ще има успех на пазара.

Технически услуги

Ние осигуряваме одити за безопасност на храните и одити на доставчиците, хранително консултиране, етикетиране и управление на спецификациите, а също така и одити за хигиена, качество и безопасност. Ние изготвяме качествени процедури и наръчници за безопасност на храните, внедряваме тези системи чрез обучение и одити, осигуряваме лабораторни анализи на вашите хранителни мостри и ви помагаме при управлението на кризи, свързани с хранителни заболявания. Предоставяме също и други консултантски услуги по безопасност на храните и управление на риска от заразяване с легионела, както и пренасочване на длъжности, свързани с безопасност на храните и осигуряване на качеството във вашия отдел.

Защо да изберете NSF?

Позволявайки ни да се погрижим за ежедневните ви рутинни дейности и задачи, свързани с осигуряване на качеството и технически контрол, вие може да се фокусирате върху добавянето на реална стойност към вашия бизнес и по-бързото разрастване на вашата компания. Благодарение на нашите инструменти за управление и схеми, вие ще стоите в кабината, докато ние поемаме грижата за изпълнителните задачи и ви предоставяме показатели за ефективност, с чиято помощ ще вземете правилните решения.

Избирайки NSF, вие ще може да:

 • Произвеждате и пускате на пазара успешни продукти, които се приемат добре от вашите целеви потребители
 • Отговорите по-добре на изискванията за безопасност на храните, етикетиране и управление на спецификациите
 • Се фокусирате повече върху вашите стратегически отговорности, докато ви се предоставя практическа информация, въз основа на която да вземате вашите управленски решения
 • Се концентрирате повече върху вашите отговорности с добавена стойност на високо ниво
 • Получите ясна представа за дейностите, свързани с контрола и осигуряването на качеството и да докладвате сбита информация пред вашия ръководен екип
 • Контролирате вашия бюджет и разпределяте ограничените си ресурси по по-ефективен начин

Свържете се с наш експерт:

  Стартирайте типизирането и натиснете ENTER за търсене