Хуманно отношение към животните

Глобалните стандарти на NSF за хуманно отношение към животните залагат на холистичен подход към хуманното отношение към животните, като излизат извън рамките на традиционното хуманно отношение към животните и включват допълнителни показатели като околна среда, физически условия и социално и емоционално благополучие на животните.

Глобалните стандарти за хуманно отношение към животните на NSF обхващат пълния жизнен цикъл на всички основни видове животни. Тези стандарти предлагат решение за международни компании, които търсят последователен подход в хуманното отношение към животните и подкрепят петте свободи и принципите и критериите за научно-обосновано хуманно отношение.

Без значение от коя част на света си набавяте животни/животински продукти, тези стандарти гарантират наличието на стабилна и последователна система за хуманно отношение към животните по цялата верига на доставки на животински продукти.

Стандартите обхващат производство, транспорт, събирателни пунктове и кланици за всички основни видове животни, включително месодайни и млечни породи, дребни преживни животни, прасета, развъдници, породи домашни птици за месо и яйца.

Стандартите имат три основни нива (основно, гаранционно и сертификационно), така че клиентите имат възможност първоначално да осигурят на доставчиците основно ниво на съответствие, а след това да насърчават тяхното израстване и развитие с цел покриване на следващите нива до окончателно сертифициране.

Защо да работите с NSF?

NSF е разработила Глобалните стандарти за хуманно отношение към животните на NSF, които обхващат целия жизнен цикъл на всички основни видове животни и помагат за установяване на най-добри практики, съгласно които животните се държат, отглеждат и управляват по отговорен начин. Тези стандарти са първи по рода си и подпомагат установяването на универсален подход към здравето и доброто състояние на животните.

Освен че са създадени въз основа на нашия опит в разработването на стандарти и нашата компетентност в сферата на безопасността и качеството на храните, Глобалните стандарти за хуманно отношение към животните са анализирани от независим екип с представители на промишлеността, науката и регулаторните органи. Технически експерти от Канада, САЩ, Великобритания и Южна Америка – включително д-р Темпъл Грандън [Temple Grandin], специалист и консултант по животни и професор от Държавния университет в Колорадо – бяха избрани заради богатия си опит и професионализъм.

NSF е подпомогнала разработването на над 80 понастоящем действащи доброволни Американски национални стандарти в областта на общественото здраве, безопасността, околната среда и оценката на устойчивостта. Стандартите на NSF/ANSI са разработени чрез публичен процес, който гарантира балансиран принос от представители на индустрията, представители на общественото здраве/регулаторните органи и на потребителите/клиентите.

Свържете се с наш експерт:

    Стартирайте типизирането и натиснете ENTER за търсене