Кетъринг / Хранене

Вие сте отговорни за голяма компания за хранителни услуги с множество обекти, поради което ви се налага да изпълнявате различни роли – да бъдете специалисти по месо, нутриционисти, да управлявате кризи, да разглеждате жалби, да извършвате вътрешни одити, да бъдете консултанти по здраве и безопасност, микробиолози, правни експерти, обучители и много други.

Когато вашата компания се разраства или внася разнообразие в своите услуги или брандове, вашият отдел може и да не се развива със същата скорост, което създава допълнително напрежение и повишава изискванията.

Ние можем да ви помогнем да отговорите на тези изисквания и да се справите с ежедневните предизвикателства, като например ви научим как да:

 • Управлявате безопасността на храните и прилагате подходящ подход в различните обекти
 • Покривате изискванията за обучение в една бързо развиваща се среда, в която кухненският персонал често се сменя
 • Се справяте с все по-високите законодателни изисквания по отношение на алергени, етикетиране, безопасност на храните и проследяемост
 • Управлявате жалбите и хранителните заболявания с ограничени ресурси
 • Се уверите, че вашите доставчици за надеждни и отговарят на вашите стандарти за качество на храната

Имате нужда да управлявате, осигурявате или контролирате качеството?

Когато работите с нас, вие получавате достъп до мрежа от опитни консултанти и специалисти. При нужда можем да ви осигурим ветеринарна експертиза, да извършваме одити, да разглеждаме жалби, да измерваме удовлетвореността на клиентите, да изготвяме процедури и наръчници, и да внедряваме системи. Това ви дава възможност да се задържите на върха и да се фокусирате върху улесняване на непрекъснатия процес на подобряване на вашия бизнес.

Нашите услуги

NSF предоставя широк спектър от помощни услуги, които ви дават възможност да организирате дейностите по осигуряване на качеството и контрола по ефективен и икономичен начин:

 • Одити за безопасност на храните
 • Одити за устойчивост на храните (скрининг на качеството на храната)
 • Одити на доставчиците
 • Анализ на храните
 • Управление на кризи (хранителни заболявания)
 • Проучване на пазара
 • Проучвания на удовлетвореността
 • Разглеждане на жалби
 • Обучение и наставничество
 • Софтуерни решения
 • Екипи от дегустатори

Нашите услуги се управляват чрез професионални инструменти и приложения, които ви осигуряват бързи (предимно в реално време) отчети в схематичен вид, които ви дават възможност да установите приоритетите с един поглед.

Споразумения за ниво на обслужване (SLA)

Искате ли да оптимизирате нивото на обслужване на вашите кетъринг или хранителни дейности, като максимизирате преживяването на вашите клиенти като: служители, студенти, пациенти или просто граждани? За целта е необходимо да превърнете техните нужди и изисквания в обективни и измерими критерии, за да интегрирате тези елементи в договорите си за обществено хранене.

Или може би ще подготвяте заявка за нов търг за кетъринг, но не знаете откъде да започнете?

Нашият уникален и иновативен подход е насочен към качеството на храната както и на самата услугата. Ние ще оценим ефективността на вашите доставчици обективно, като трета страна. Ние също така ще Ви помогнем да идентифицирате потребностите на клиентите и тенденциите в здравеопазването, да разработите стабилни критерии с които да гарантирате, че вашият доставчик на храни отговаря на тези нужди, както и да осигурите схеми за осигуряване на качеството, които непрекъснато да се наблюдават и подобряват.

С нашите споразумения за ниво на обслужването „SLA“, ще направим възможни създаването и поддръжката на взаимоизгодни отношения между всички участници. Ние помагаме на нашите клиенти и техните доставчици да стимулират реално сътрудничество за разработване и предлагане на услуги с добавена стойност и иновативност.

Защо да изберете NSF?

Като мениджър по качеството/фасилити мениджър, вие може да разчитате на опитния екип от експерти на NSF, които ще ви помогнат:

 • Да отговорите по-добре на все по-стриктните изисквания за безопасност и качество на храните
 • Да се фокусирате върху основните си отговорности на стратегическо ниво
 • Да се концентрирате върху по-важната работа във вашата организация вместо да преминавате от един проблем към друг
 • Да получите цялостна представа за дейностите по контрол и осигуряване на качеството от вашия офис (дом) и да отчитате информация в стегнат вид пред вашите ръководни екипи, с което да им помогнете да вземат правилните стратегически решения
 • Да извършвате надзор, независимо от размера на вашата компания
 • Да контролирате бюджетите

Свържете се с наш експерт:

  Стартирайте типизирането и натиснете ENTER за търсене