Анализ на храните

История на лабораторията в Германия

Лабораторията на NSF в Реда-Виденбрюк, Германия е основана през 1997 г. Като институт под наименованието „Institut Dr. Erdmann“. През следващите няколко години лабораторията продължава да се развива, чрез създаване на различни отдели, назначаване на нови служители и изграждане на собствена клиентска база. През 2014 г., въз основа на своя набор от акредитирани услуги, институтът е придобит от NSF – глобална организация за обществено здраве и безопасност. Оттогава „Institut Dr. Erdmann“ е ребрандиран и напълно интегриран в NSF и продължава да развива и да разширява предлаганите услуги.

Нашите възможности за лабораторни анализи включват услуги за вземане на проби за фирми, разположени  на териториите на Германия, Бенелюкс, Дания, Австрия, Полша, Италия и Испания. Ние спазваме приложимите нормативни изисквания, за да гарантираме прецизност на извършваните анализи, включително транспортиране на пробите в специално оборудвани хладилни превозни средства за поддържане на хладилната верига.

Нашият разнообразен екип включва квалифицирани химици, инженер – технолози в хранително-вусовата промишленост, биотехници, екотрофолози, молекулярни биолози, биолози и ветеринарни лекари. Предлагаме всички услуги, които се основатат на най-новите научни познания, насоки и стандарти.

Нашите услуги обхващат широка гама от продукти:

 • Хранителни продукти:
  • Месо и месни продукти
  • Птиче месо
  • Риба, морски дарове и продукти от аквакултури
  • Млечни продукти
  • Други продукти от животински произход
  • Плодове и зеленчуци
  • Вегетариански, веган и заместващи месото продукти
  • Печива и зърнени продукти
  • Масла и мазнини
  • Деликатеси
  • Полуфабрикати
  • Замразени храни
  • Билки и подправки
 • Питейна вода
 • Хранителни добавки
 • Фуражи
 • Опаковки
 • Дезинфектанти и биоциди
 • Суровини за фармацевтичната индустрия

Освен това предлагаме и голямо разнообразие от анализи, използвайки акредитирани методи за анализ в областта на химията, хистологията, инструменталните анализи, микробиологията, молекулярната биология и сензорните тестове. Въз основа на Вашите нужди, ние извършваме анализи на храните и фуражите, за определяне на хранителните им стойности и състоянието на структурата на клетките и тъканите им, както и идентифициране на остатъчни вещества, замърсители и патогенни микроорганизми.

Можем да осигурим цялостна консултация, за да определим кой метод за
анализ е най-подходящ за Вашите потребности и да Ви помогнем да подобрите
работата си.

Нашите лабораторни анализи

Химичен:

В отдел „Химия“ анализираме състава на широк спектър от продукти – от суровини до полуфабрикати и фуражи. Повечето анализи са автоматизирани и се извършват с най-съвременно лабораторно оборудване,като се използват фотометрични, хроматографски, химико-физични и ензимни методи за изследване.

 • Пълен анализ на месни продукти
 • Анализ на хранителните стойности (задължителните 7 /Big 7/ или 8 компонента /Big 8/)
 • Основени физикохимични анализи (вода, мазнини, съдържание на белтък и пепел; определяне на водна активност /aw / )
 • Анализ на добавките
 • Определяне на съдържанието на сурови мазнини, влакнини, пепел и суров протеин във фуражи за животни

Хистологичен:

Хистологичният анализ предлага цялостен преглед на хранителните продукти и допълва сензорния, химичния, серологичния и молекулярно-биологичния анализ при изследването на състава на продукта. Някои проблеми могат да бъдат идентифицирани само чрез употребата на хистологични методи.

Следваме валидирани, акредитирани процедури за анализ, включително метод за изследване, съдържащ се в § 64 LFGB, метод L 06.00-13 за определяне на тъканния строеж на хранителните продукти.

Предлагаме следните анализи:

 • Физиологична структура на месото и месните продукти: мускулна, мастна и съединителна тъкан, обвивка, хрущял и кост
 • Следи от подправки, карантия или млечни продукти
 • Структурни промени на тъканите, причинени от производствения процес: мобилизирани мускулни протеини в различни характеристики
 • Преработени месни продукти
 • Нишесте и сгъстители
 • Чужди животински и растителни протеини

Инструментален анализ:

Инструменталният анализ предлага множество акредитирани методи за изследване. Идентифицираме съставките на Вашия продукт и откриваме замърсители от процесите на отглеждане или производство, както и остатъци от пестициди или антибиотици в нашата лаборатория за остатъчни вещества, която е призната от Qualität und Sicherheit GmbH (Схема за качество и безопасност на храни).

Можем да анализираме спектъра на мастни киселини в хранителния продукт, да идентифицираме наличието на микроелементи и тежки метали, да открием вредни вещества като микотоксини или пестициди и да определим съдържанието на захар, подсладители и кофеин.

Нашите услуги за анализ на остатъчни вещества и замърсители включват:

 • Минерално масло от наситени въглеводороди (MOSH) и минерално масло от ароматни въглеводороди (MOAH)
 • Химични елементи/Тежки метали
 • Микотоксини
 • Пестициди (мулти, индивидуални, групови и специални методи)
 • Полициклични ароматни въглеводороди (PAHs)
 • Ветеринарни медикаменти и антибиотици
 • Пластификатори и омекотяващи агенти
 • Примеси
 • Нитрати
 • Кумарин

Идентифицирането на съставките включва:

 • Спектър на мастните киселини
 • Трансмастни киселини
 • Захари (фруктоза, глюкоза, малтоза, захароза)
 • Подсладители
 • Консерванти
 • Кофеин

Също така помагаме на клиентите ни да оценят пригодността на настоящите или новите опции за опаковане на продуктите. Определяме общите и специфичните граници на миграция, както и специфичните миграционни елементи на веществата въз основа на хранителната матрица, процеса и условията на съхранение в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 10/2011 относно материалите атпредметите от пластмаси, предназначени за контакт онхрани. В допълнение към химическите тестове предлагаме и микробиологично изследване на опаковките, както и оценки на материалите с помощта на инфрачервена спектроскопия.

Микробиологичен:

Надеждните анализи, идентифициращи потенциални агенти, които причиняват разваляне на продуктите и патогенни бактерии, са от решаващо значение за процеса по контрол на качеството. Нашият микробиологичен отдел прилага традиционни методи, използвайки култури, за идентифициране и количествено определяне на микробиологичните показатели на даден продукт.

Ние предлагаме цялостни услуги за микробиологичен анализ, включително определяне броя на микроорганизмите и качествени и количествени анализи като инхибиторни тестове, проследяване на срока на годност и изследване на антибиотичната резистентност на микроорганизмите. Определяме общия брой на различни микроорганизми (включително антибиотичната резистентност на бактерии като метицилин-резистентни Staphylococcus aureus ( /MRSA/), както и наличието на специфични микрорганизми. Можем да съхраняваме проби за определено време при определена температура (тест за съхранение/тест за срок на годност) и да извършваме тестово изследване с инкубиране на микроорганизми, за да проверим способността им да се размножават при определени условия.

 • Определяне на общ брой микроорганизми
 • Антибиотична резистентност
 • Биоциди/Дезинфектанти
 • Проследяване на срока на годност/Тестове за съхранение
 • Скрининг за остатъци от антибиотици
 • Идентифициране на различни микроорганизми с помощта на технология MALDI-TOF
 • Провокационни тестове за оценка на потенциалния растеж на специфични микроорганизми

Молекулярно биологичен:

Нашият молекулярно-биологичен отдел провежда изследвания на проби, предимно върху продукти от животински произход, с помощта на бърз патогенен анализ. Можем да открием патогени като салмонела,  листерия и ентерохеморагичен E. coli (EHEC)/Escherichia coli, произвеждащи токсин „Шига“ (STEC) в рамките на 24 часа. За сурови месни продукти предлагаме бърз анализ за салмонела в рамките на 12 часа.

Благодарение на нашия специализиран анализ можем да идентифицираме алергени и генетично модифицирани организми, както и рискови материали за ЦНС, в месо и колбаси.

Чрез използване на метода „полимеразна верижна реакция (PCR)“ можем да създадем нови и персонализирани методи за изследване на молекулярно ниво.

 • Бързо откриване на патогенни микроорганизми
 • Откриване на вируси
 • Проверка за алергени
 • Идентификация на биологични видове
 • Определяне на пола за говеждо и свинско месо
 • Откриване на рискови материали
 • Откриване на генетично модифицирани организми (ГМО)
 • Откриване на остатъчни вещества

Сензорен анализ:

Изследване на сензорните характеристики на даден продукт играе важна роля за цялостната оценка на качеството му. По-голямата част от нашите оценители са сертифицирани от Германското земеделско дружество (DLG) в различни области и притежават актуални знания и богат опит, постигнат чрез редовни обучения и семинари. Нашите експерти редовно биват канени на международните тестове за качество на Германското земеделско дружество /DLG/.

При сензорния анализ използваме стандартни методи за изпитване и оценка на качеството на Вашия продукт, въз основа на следните параметри:

 • Текстура/консистенция
 • Външен вид (форма и цвят)
 • Мирис
 • Вкус

Сензорният анализ има съществено значение за контрола на качеството, тъй като използва човешките сетива и следователно съответства на тестването на продукта от крайния потребител. Положителната оценка на анализираните параметри при сензорния тест влияе значително върху решението на потребителя за закупуване на продукта.

В допълнение, сензорният статус на продукта се взема под внимание и при оценката на микробиологичните показатели. Ако е превишена ориентировъчната стойност за съответен микроорганизъм, според указанията на Германското сдружение за хигиена и микробиология (DGHM), за който не са посочени пределни стойности, при оценката определено трябва да се вземе под внимание сензорния статус.

Свържете се с наш експерт:

  Стартирайте типизирането и натиснете ENTER за търсене