Анализ на храните

За нашата лаборатория в Германия:

Лабораторията на NSF International в Реда-Виденбрюк – Германия е основана през 1997 г. като „Institut Dr. Erdmann“. През 2014 г. институтът е придобит от NSF International. Централата ни в Северен Рейн-Вестфалия предлага бизнес с вътрешна логистика и услуги по вземане на проби на териториите на Германия, Бенелюкс, Дания, Австрия, Полша, Италия и Испания.

Нашите услуги за вземане на проби и логистика гарантират спазването на регламентите, необходими за прецизен анализ, включително транспортирането в специално оборудвани хладилни превозни средства за поддържане на хладилната верига по време на транспортиране.

Нашият екип включва хранителни химици, биохимици, хранителни технолози, екотрофолози, биолози и ветеринари. Ние предлагаме всички услуги на база на най-новите научни познания, насоки и стандарти.

Групи продукти, които анализираме:

Хранителни продукти:

 • Печива
 • Полуфабрикати
 • Млечни продукти
 • Диетични добавки
 • Рибни продукти
 • Плодови сокове
 • Плодове и зеленчуци
 • Месни продукти
 • Вода

Други:

 • Храна за животни
 • Дезинфектанти/ Биоциди
 • Опаковки за храни
 • Суровини за фармацевтичната индустрия

Ние предлагаме голямо разнообразие от анализи за определяне състава на храни и фуражи, включително химически, хистологични, инструментални, микробиологични, молекулярно-биологични и сензорни методи. Ние провеждаме анализи на хранителната стойност, определяме захарите, идентифицираме клетките и тъканните структури, определяме спектъра на мастните киселини, откриваме патогенни микроорганизми и др.

Можем да осигурим цялостна консултация, за да определим кой метод за анализ е най-подходящ за вашите нужди, за да Ви помогнем да подобрите работата си.

Нашите услуги за анализ включват:

Химичен анализ:

Анализираме проби чрез фотометрични, хроматографски, химико-физични и ензимни методи за изследване. Щастливи сме да Ви подпомогнем посредством нашия дългогодишен опит и най-съвременно лабораторно оборудване.

 • Определяне съдържанието на сурови влакнини
 • Определяне на добавките
 • Анализ на хранителната стойност (задължителните 7 компонента: енергийна стойност; мазнини, от които наситени мастни киселини; въглехидрати, от които захари; белтъци; сол)
 • Пълен анализ на месни продукти
 • Определяне на захарите
 • Химико-физичен анализ

Хистологичн анализ:

Ние предлагаме следните процедури за изпитване на продукти:

 • Определяне на различните видове тъкани и техните структури, по-специално на мускулните клетки
 • Идентификация на жлезисти и мускулни тъкани чрез оцветяване с хематоксилин-еозин, както и оцветяване с Calleja
 • Доказване за наличие на костни частици, използвайки пикринова киселина-ализарин или оцветяване по Коса (von Kossa)
 • Идентифициране на компонентите на обвивки за колбаси и обработено месо за колбаси чрез оцветяване (метод Charvat)
 • Определяне на индекса на деструктуриране на месото (MDI) чрез използване на алгоритми за анализ на изображението
 • Този иновативен метод служи за прецизно и възпроизводимо определяне / разграничаване на механично отделено месо съгласно определението в Регламент (EО) № 853/2004 (Приложение I)
 • Качествено определяне на съдържанието на фибри според Беренс
 • Доказване наличието на растителни фибри в месните продукти чрез поляризационна микроскопия
 • Определяне на делът на фино смляно месо за колбаси във варени консервирани продукти с помощта на софтуерен анализ на повърхността
 • Доказване на наличие на саркоспоридиан в говеждо и свинско месо след оцветяване с Хематоксилин и Еозин (H & E)
 • Доказване на наличие на сгъстяващи агенти чрез оцветяване по ПАС, с и без амилазно третиране, както и оцветяване с Алциан синьо.

Инструментален анализ:

Инструменталният анализ предлага множество доказани методи за изследване. Той позволява да се анализира спектъра на мастните киселини на даден хранителен продукт, да се идентифицира наличието на микроелементи и тежки метали, да се откриват вредни вещества, като микотоксини или пестициди и да се определя съдържанието на захари, подсладители и кофеин.

 • Химични елементи/Тежки метали
 • Спектър на мастните киселини
 • Микотоксини
 • Продукти за растителна защита
 • Полициклични Ароматни Въглеводороди
 • Ветеринарни медикаменти
 • Нитрати
 • Захар
 • Подсладители и консерванти
 • Кофеин
 • Кумарин
 • Определяне съдържанието на чужди примеси

Микробиологичен анализ:

Ние предлагаме цялостни услуги за микробиологично изследване, включително определяне броя на микроорганизмите и качествени и количествени анализи като инхибиторни тестове, проучвания за срока на годност и изследване антибиотичната резистентност на микроорганизмите. Определяме броя колонообразуващи единици на различни микроорганизми (включително антибиотичната резистентност на микроорганизми, като МРС), както и тяхното наличие. Имаме възможност да съхраняваме проби за определено време при определена температура (съхранение /тест за срок на годност) и също така можем да извършим тестово изследване с  инкубация на микроорганизми, за да проверим способността им да се размножават при специфични условия.

 • Тестване на питейна вода
 • Определяне броя на микроорганизми
 • Идентификация на микроорганизми
 • Антибиотична резистентност
 • Инхибиторни тестове
 • Определяне за срока на годност / Тестово изследване
 • Биоциди / Дезинфектанти

Молекулярно биологичен анализ:

Ние прилагаме високочувствителни методи, използвайки полимеразна верижна реакция (real-time PCR ), а в много случаи е възможно и бързо откриване. В допълнение, използваме процедури за ензимно-свързан имуносорбентен анализ (ELISA) за проверка на протеините в хранителните продукти.

 • Бързо откриване на патогенни микроорганизми
 • Откриване на вируси
 • Проверка на алергени
 • Идентификация на биологични видове
 • Определяне на пола за говеждо и свинско месо
 • Откриване на рискови материали
 • Откриване на Генетично модифицирани организми (ГМО)
 • Откриване на примеси

Сензорен анализ:

При сензорен анализ ние използваме стандартни методи за изпитване и оценка на качеството на вашия продукт въз основа на следните параметри:

 • Текстура/консистенция
 • Външен вид (форма и цвят)
 • Мирис
 • Вкус

Сензорният анализ има особено значение за контрола на качеството, тъй като използва човешките сетива и следователно съответства на тестване на продукта от крайния потребител. Положителното съответствие с горепосочените параметри на теста влияе значително върху решението на потребителя да закупи продукта.

В допълнение, сензорният статус се взема под внимание и при оценката на микробиологичните анализи. Ако е превишен допустимия брой микроорганизми, според German Society for Hygiene and Microbiology (DGHM), за който не са посочени предупредителни стойности, то определено при оценката трябва да се вземе под внимание сензорният статус.

Нашите дегустатори са сензорни експерти, сертифицирани от German Agricultural Society (DLG), притежават богат опит в изпитването на продукти и редовно биват канени на международните тестове за качество на DLG.

Нашите сензорни експерти са сертифицирани в съответствие с указанията на DLG за следните групи продукти:

 • Сладкарски продукти
 • Месни продукти
 • Готови ястия и замразени храни
 • Деликатеси
 • Прясно месо

Свържете се с наш експерт:

Стартирайте типизирането и натиснете ENTER за търсене