Храна

В който и хранително-вкусов сектор да работите, нашите услуги могат да ви помогнат да отговорите на изискванията на вашите клиенти, регулаторни органи и потребители. От консултантски услуги, обучения и оценка на риска до подсигуряване на веригата за доставки, отговорно снабдяване и одитиране, ние сме вашето „обслужване на едно гише“.

Също осигуряваме сертификати за селскостопански гаранции и безопасност на храните.

Услуги по Сектор

Кетъринг / Хранене
Кетъринг / Хранене

Услугите ни включват пълен набор от дейности по управление на качестовото, одитиране на Вашите доставчици и кухня, лабораторни тестове, обучения, маркетингови проучвания и проучвания на удовлетвореността.

Хотелиерство / Развлечения
Хотелиерство / Развлечения

NSF извършва одити по хигиена и качество, Легионела програми, проучвания на удовлетвореността и лабораторни услуги.

Хранително-вкусова Промишленост
Хранително-вкусова Промишленост

Предоставяме на прозиводителите пълен набор от услуги по време на жизнения цикъл на продукта, включително одити, лабораторни и сензорни анализи, валидиране на етикети, и експертиза относно хранителни стойности.

Търговия
Търговия

Консултираме търговци при избор на доставчици, при изготвянето на продуктови спецификации и валидиране на етикети, сензорни анализи, експертиза относно спазване на регулаторни изисквания, маркетингови проучвания, експертиза относно хранителни стойности и обработка на жалби.

Оборудване За Преработка На Храни
Оборудване За Преработка На Храни

NSF предоставя най-широко приетите и надеждни сертификати и регистрационни програми за промишлено оборудване за преработка на храни, одобрени от здравни министерства, ресторантьори и спецификатори в целия свят.

Нехранителни Съставки
Нехранителни Съставки

NSF е единствената независима организация, която предлага регистрация на продукти от нехранителен характер като лубриканти, почистващи препарати и химикали за третиране на вода, употребявана при производство на храни и напитки.

Кетъринг / Хранене
Кетъринг / Хранене

Услугите ни включват пълен набор от дейности по управление на качестовото, одитиране на Вашите доставчици и кухня, лабораторни тестове, обучения, маркетингови проучвания и проучвания на удовлетвореността.

Хотелиерство / Развлечения
Хотелиерство / Развлечения

NSF извършва одити по хигиена и качество, Легионела програми, проучвания на удовлетвореността и лабораторни услуги.

Хранително-вкусова Промишленост
Хранително-вкусова Промишленост

Предоставяме на прозиводителите пълен набор от услуги по време на жизнения цикъл на продукта, включително одити, лабораторни и сензорни анализи, валидиране на етикети, и експертиза относно хранителни стойности.

Търговия
Търговия

Консултираме търговци при избор на доставчици, при изготвянето на продуктови спецификации и валидиране на етикети, сензорни анализи, експертиза относно спазване на регулаторни изисквания, маркетингови проучвания, експертиза относно хранителни стойности и обработка на жалби.

Оборудване За Преработка На Храни
Оборудване За Преработка На Храни

NSF предоставя най-широко приетите и надеждни сертификати и регистрационни програми за промишлено оборудване за преработка на храни, одобрени от здравни министерства, ресторантьори и спецификатори в целия свят.

Нехранителни Съставки
Нехранителни Съставки

NSF е единствената независима организация, която предлага регистрация на продукти от нехранителен характер като лубриканти, почистващи препарати и химикали за третиране на вода, употребявана при производство на храни и напитки.

Стартирайте типизирането и натиснете ENTER за търсене