Хотелиерство / Развлечения

Вие отговаряте за качеството и вашата основна цел е да имате доволни гости, които желаят да се завърнат отново и които ще препоръчат своето преживяване на други. Позитивната репутация на бранда и споделянето от уста на уста допринасят за развитието на вашия бизнес, но понякога са трудно постижими в условията на сложния туристически и рекреационен отрасъл. За да гарантирате удовлетвореността на клиентите, всички дейности и действия, пряко свързани с потребителите (от храната и кетъринг услугите до рецепцията, обслужването по стаите, чистотата на стаите, разглеждане на жалби и осигуряване на цялостен комфорт) трябва да отговарят на най-високите стандарти.

Ние можем да ви помогнем да осигурите това преживяване и да разрешавате предизвикателствата, свързани с безопасността и качеството, като например ви научим как да:

 • Управлявате безопасността на храните и прилагате подходящ подход във всички обекти
 • Осигурявате хигиена и чистота в стаите и по отношение на прането
 • Покривате изискванията за обучение в една бързо развиваща се среда, в която кухненският персонал често се сменя
 • Управлявате жалбите и хранителните заболявания с ограничени ресурси
 • Се уверите, че вашите кетъринг и доставчици на храни са надеждни и отговарят на вашите стандарти за качество
 • Се уверите, че вашите кетъринг услуги отразяват вашите устойчиви цели по отношение на отпадъците и консумирането на енергия
 • Гарантирате, че вашите водни системи не са заразени с Legionella и да спазвате най-високите стандарти по отношение на здравето

Нашите услуги

Когато работите с нас, вие получавате достъп до мрежа от опитни консултанти и специалисти в различни области.

NSF предоставя широк спектър от помощни услуги, които ви дават възможност да организирате дейностите по осигуряване на качеството и контрола по ефективен и икономичен начин:

 • Одити за безопасност на храните
 • Проверки/одити на хигиената в стаите
 • Одити на доставчиците
 • Анализ на храните
 • Оценка на риска от заразяване с Legionella
 • Разглеждане на жалби
 • Управление на кризи (хранителни заболявания и проблеми, свързани с Legionella)
 • Проучване на пазара (качествено и количествено)
 • Проучвания на удовлетвореността на потребителите
 • Обучение и наставничество
 • Софтуерни решения
 • Услуги, свързани с мистериозно пазаруване
 • Консултантски услуги по безопасност на храните

Нашите услуги се управляват чрез професионални инструменти и приложения, които ви осигуряват бързи (предимно в реално време) отчети в схематичен вид, които ви дават възможност да установите приоритетите с един поглед.

Защо да изберете NSF

Като хотелски мениджър, вие може да разчитате на опитния екип от експерти на NSF, които ще ви помогнат:

 • Да отговорите по-добре на все по-стриктните изисквания за безопасност и качество на храните, превенция на заразяване с Legionella и др.
 • Да се фокусирате върху основните си отговорности на стратегическо ниво, като вземате управленски решения на база предоставената от нас информация
 • Да се концентрирате върху задачите с добавена стойност във вашето заведение вместо да преминавате от един проблем към друг
 • Да получите цялостна представа за дейностите по контрол и осигуряване на качеството и да отчитате информация в стегнат вид пред вашите ръководни екипи
 • Да извършвате надзор на вашите обекти, независимо от размера на вашия хотел или туристическо заведение
 • Да контролирате бюджетите и да концентрирате ограничени ресурси върху приоритетите

Свържете се с наш експерт:

  Стартирайте типизирането и натиснете ENTER за търсене