Търговия

Като търговец на дребно, вие сте отговорни за хиляди хранителни продукти и още повече стокови единици, тъй като управлението на продукти от собствената търговска марка изисква допълнителни умения и ресурси. Да се гарантира качеството на продуктите, които произвеждате или предлагате, е сложно, предвид глобалната верига от доставчици и все по-увеличаващото се разнообразие от продукти. За да развиете вашия бизнес, вие трябва да отговорите на всички покупателни критерии на потребителите (включително цена, качество, опаковка, хранителни стойности, вкус и външен вид, безопасност на храните и цялостно преживяване), преди да пуснете продукт на пазара.

Ние можем да ви помогнем в тези области и да ви научим как да се справяте с предизвикателствата, като например как да:

 • Изпитвате нови продукти и измервате нуждите на пазара, за да си гарантирате успех
 • Разработвате продукти и да наблюдавате дали те съответстват на настоящото и бъдещото законодателство
 • Се уверите, че дизайнът на опаковката насърчава покупателно поведение и че информацията за продукта е в съответствие с изискванията за етикетиране
 • Разработвате по-здравословни продукти съгласно очакванията на нашите клиенти
 • Тествате продуктите върху целева потребителска група, преди да ги пуснете за продажба в магазинната мрежа
 • Етикетите, написани на няколко езика за международните пазари, да бъдат прегледани за спазване на всички разпоредби
 • Разберете и подобрите пазарното преживяване на потребителите
 • Разглеждате и разберете потребителските жалби, за да подобрите вашите продукти

От полето до чинията…

NSF може да ви окаже съдействие през целия жизнен цикъл на вашия продукт, за да оцени и подобри успеха на вашата собствена търговска марка хранителни продукти, както и други хранителни продукти и преживявания.

…и от идеята за продукта до обратната връзка от потребителите

NSF съчетава технически услуги, свързани с хранителни продукти, и потребителски инсайт, за да прибавя стойност през целия жизнен цикъл на продукта и да ви помогне да постигнете успех на пазара.

Нашите услуги

Ние предоставяме услуги през всички фази на продукта – от разработката до растежа.

Фаза на разработка на продукта

Сесии с анимирана разработка на идеята за продукта
Кабинетно изследване
Фокус групи
Съвети за разработка на рецепти
Сензорно изпитване
Обсъждания от групи експерти (фокус групи)
Готварски лаборатории
Анкети за компромисен избор
Одити на доставчиците
Хранителен анализ

Фаза на представяне на продукта

Сензорно изпитване
Интервюта лице в лице
Продуктово изпитване у дома
Преглед на текста на опаковката
Преводи и преглед на опаковки и етикети
Управление на спецификациите
Регулаторен надзор

Фаза на зрялост на продукта

Преглед на спецификациите
Конкурентен сравнителен анализ
Анкети за удовлетвореността на клиентите
Гореща линия за клиенти
Разглеждане на жалби
Регулаторен надзор

Фаза на растеж на продукта

Магазинни следящи системи
Фокус групи
Онлайн анкети
Конкурентен сравнителен анализ
Регулаторен надзор
Разглеждане на жалби

Защо да изберете NSF?

Когато работите с опитния екип от експерти на NSF в маркетинга и хранителния сектор, вие може да:

 • Отговорите по-добре на нарастващото по-строго потребителско търсене на безопасност, лесна употреба и устойчивост на храните
 • Се концентрирате върху вашите основни отговорности като продуктов/категориен мениджър, разработчик на продукти или търговец, докато ние ви предоставяме обективни данни, въз основа на които може да вземете правилните решения за вашите продукти
 • Оставите текущите и рутинни задачи на експертен екип от нутриционисти, хранителни технолози, професионалисти в областта на пазарните проучвания и регулаторни експерти, които ще попълнят празнотите във вашите умения
 • Упражнявате надзор независимо от размера на вашата компания и количеството стока върху рафтовете
 • Държите бюджета под контрол, да получите ясен поглед върху бюджетите и цялостно повишаване на бюджетната гъвкавост

Свържете се с наш експерт:

  Стартирайте типизирането и натиснете ENTER за търсене