Услуги и технически консултации за проверка и валидиране на етикети и управление на спецификации

Изискванията на законодателството за етикетиране на храните и спецификациите на хранителните продукти могат да бъдат предизвикателство. Разработването на нови хранителни продукти и разширяването на продажбите на други пазари отнема време — време, за да разберете правните изисквания за даден продукт при предлагане на пазара на конкретна държава, за да сте сигурни, че е в съответствие с всички нормативни разпоредби, включително и с регулациите за етикетиране. При неизпълнение на законовите изисквания, негативните последици могат да включват глоби, забавяне във времето за предлагане на пазара на продуктите и увреждане на репутацията на Вашата търговска марка. Предприемането на правилните действия е от решаващо значение за Вашия успех.

В NSF, нашите експерти могат да Ви напътстват, за да осигурите съответствието с широкия, сложен пакет от нормативни разпоредби, за да предложите продуктите на пазара в точния момент, за да защитите Вашата търговска марка и за да предоставите по-безопасна храна на потребителите. 

Осигурете съответствие с регулаторните изисквания с NSF

Ние предлагаме широка гама от услуги:

 • Управление на спецификациите
 • Консултации по време на целия цикъл на разработване и дистрибутиране на продукта, включително:
  • Разработване на рецепта за продукт и съответствие на съставките
  • Определяне на хранителните стойности и създаване на продукти със съответни хранителни стойности
  • Пълен преглед и проверка на спецификациите в съответствие с регулаторните изисквания, като се използва Вашата система за управление на спецификациите или софтуерното решение TraQtion на NSF
  • Проверка и валидиране на етикета, включително и художествените изображения, за да се гарантира съответствието с нормативните разпоредби за храните (като официално наименование, хранителни стойности, списък на съставките и представяне на алергените)
  • Проверка на съответствието на здравните и хранителни претенции спрямо задължителните критерии и препоръчителните насоки и указания
  • Съответствие на опаковката
 • Разработване на информация за меню на ресторант
 • Осигуряване на съответствието на продуктите за краен потребител и продуктите, предназначени за снабдяване на заведения за обществено хранене с нормативните изисквания за етикетиране на храните
 • Регистрация и нотификация на продукти
 • Проследяване на промените в регулаторните изисквания, обхващащи ново, предстоящо и актуализирано законодателство
 • Извършване на преводи на над 250 езика
 • Потвърждаване, че стандартите за качество на Вашата търговска марка са в съответствие с параметрите, заложени в спецификацията на продукта

Свържете се с наш експерт:

  Стартирайте типизирането и натиснете ENTER за търсене