За NSF

NSF е независима организация, стремяща се да бъде водещ световен доставчик на решения за управление на риска, свързан с общественото здраве и безопасност, като се грижи за интересите на всички заинтересовани страни, а именно обществото, бизнес общността и държавните агенции.

Производители, регулатори и потребители се обръщат към нас, за да им помогнем да покрият стандартите и регламентите, свързани с храната, водата, потребителските продукти и околната среда. Като независима организация, ние предоставяме широк спектър от услуги на нашите клиенти чрез изпитване на продукти, одит, консултиране, обучение, потребителски инсайт и техническа поддръжка.

Под името NSF в Европа ние обслужваме секторите земеделие, търговия на дребно, производство на храни, хотелиерство и отдих, кетъринг и хранителни услуги, институции, производители на хранително оборудване и нехранителни съставки. Ние сме напълно подготвени да бъдем вашият единствен доставчик на услуги по осигуряване на качество и безопасност на храните и потребителски инсайт в Европа.

NSF предоставя богат набор от услуги за водната промишленост, за да помогне за гарантиране на качество и безопасност на продуктите на пазара. Освен че помагат за въвеждане на установените стандарти, водните програми на NSF тестват и сертифицират продукти за питейна вода, басейни / спа, водопроводни инсталации, пластмаси и отпадъчни води. Нашитемеждународниофиси предоставят цялостни услуги, качествена поддръжка и превъзходни знания, които ще помогнат да развиете бизнеса си, като същевременно спестите време и пари.

Нашата визия

NSF е водеща световна организация за осигуряване на безопасността и качеството на храната, която ядем, на водата, която пием, на продуктите за здраве, които използваме, и на околната среда, в която живеем.

Какво е добавена стойност?

От полето до чинията…

Ние помагаме на търговците на храна на дребно, производителите на храни и свързани продукти, хотелиерите и кетъринг фирмите да гарантират, че техните продукти и обекти са безопасни и отговарят на стандартите и изискванията за качество. Ние им оказваме помощ през целия жизнен цикъл на техния продукт и през процесите на разработка и пускане на пазара на успешни продукти, както и за тяхното оценяване и подобряване.

…и от разработката на продукта до обратната връзка от потребителите

Ние предлагаме както технически услуги (напр. етикетиране и управление на спецификации, разработка на продукти и рецепти, одити на доставчици), така и услуги, свързани с потребителския инсайт (напр. проучване на пазара, екипи от потребители за сензорна дегустация), за да добавяме стойност през целия жизнен цикъл на вашия продукт или услуга.

Стартирайте типизирането и натиснете ENTER за търсене