Сензорен Анализ

Маркетингът често разчита на „първия момент на истината“, за да убеди потребителите да изберат даден продукт. Но „вторият момент на истината“, в който потребителите опитат вашия продукт, предопределя дали ще го изберат отново. Ние можем да ви помогнем да се уверите, че те ще го направят.

Ние разполагаме с лаборатории за сензорно изпитване в Антверпен, Белгия, както и в София, България и Букурещ, Румъния – два важни пазара за развитието на търговията на дребно с храни и напитки.

Сензорната оценка е критичен компонент в придобиването на по-прецизни знания относно потребителските нагласи и възприятия, свързани с хранителните продукти. Нарастващата конкуренция и глобализация на пазарите повишиха нуждите на хранителната промишленост и търговията на дребно от нови и иновативни продукти, както и от непрекъснато подобряване на продуктите с цел отговаряне на още по-бързо променящите се потребителски навици и нужди.

Само сензорна оценка не е достатъчна

„Ние не само определяме дали вашият продукт е твърде солен, но можем и да ви помогнем да създадете по-добра рецепта с цел намаляване на соления вкус на вашия продукт и по този начин да го направите по-успешен“.

Включвайки нашата експертиза в областта на хранителните технологии във вашия процес по разработка на продукти, ние можем да се справим с болезнените пунктове на вашия продукт, независимо дали  са свързани с потребителния опит или с технически и научни аспекти. Нашата уникална комбинация от маркетингова и хранителна експертиза ви предоставят една точка за контакт, с която можете да обсъдите всички предизвикателства във връзка с хранителните продукти.

Сензорна оценка за удължаване на жизнения цикъл на продукта

Чрез редовен преглед на състава, произхода, хранителните стойности и вкуса на вашия продукт вие може драстично да удължите неговия жизнен цикъл и да увеличите възвръщаемостта от инвестициите си в изследователска и развойна дейност. Чрез извършване на оценки на вкуса и сравнителни тестове на вашия новоразработен продукт, вие имате по-големи шансове да прогнозирате неговия успех, преди той да достигне до рафтовете в магазините.

Ние разполагаме с полупрофесионална кухня, оборудвана за приготвяне на всички хранителни продукти в съответствие със спецификациите за домашна употреба. При поискване продуктите може да бъдат сготвени или затоплени в специфично оборудване, с което се изключват допълнителни отклонения и се постига оптимален процес на готвене.

Нашите сензорни лаборатории в Белгия, Румъния и България:

  • Са лесно достъпни за крайните потребители – намират се на централно място в близост до обществения транспорт
  • Може да поберат до 17-18 потребителя на сесия
  • Разполагат с онлайн – в реално време – методи за събиране на данни
  • Съответстват на ISO 8589 (Международен стандарт – общо ръководство за проектиране на стаи за изпитване, предназначени за сензорен анализ на продукти)

Прилагани методологии

Изпитването на един продукт самостоятелно изключва всякакви отклонения и взаимодействия между продуктите, като същевременно се приближава до ситуация от реалния живот, при която също консумираме само един продукт в даден момент. По този начин може да бъде изпитан почти всеки продукт, включително продуктите със силен вкус, като люти чушки, алкохолни напитки, подправки, люти сосове и др.

Всеки респондент оценява последователно два продукта. Този метод работи разумно добре в повечето случаи и предлага същите предимства, като чистото монадично изпитване, въпреки че средната оценка на респондентите като цяло е по-ниска.

Набираме и избираме групи от участници въз основа на възраст, пол, образование, религия (напр. с цел изпитване на халал или кашер продукти) и пазарни навици. Можем да приложим различни критерии, като „твърда квота“ или „мека квота“, като участниците преминават предварителен скрининг, преди да се подложат на определен тест. Разполагаме също с професионални групи за специфични продукти и можем да набираме участници измежду ресторантьорски и кухненски главни готвачи, баристи, дегустатори на вино и др.

Адаптираме сензорните тестове според вашите цели да промените дизайна на продукт или да пуснете на пазара нова разновидност на основен продукт, който вече произвеждате. Ние можем да пригодим състава на групата съобразно вашите нужди.

От групите експерти се иска да опитат три продукта и да изберат този, който се отличава от останалите два. Триъгълни тестове се използват също за рутинни ежедневни контроли с цел да се провери дали производствената партида отговаря на стандартите за контрол на качеството.

Чрез представяне на резултатите от вашите сензорни тестове на малка модерирана група вие може още повече да оптимизирате вашите продуктови характеристики и да оцените различните аспекти на вашата концепция: общо послание, опаковка, послание към потребителя (как да пусна на пазара?),… и да опознаете вашия потенциален потребител още по-добре

Свържете се с наш експерт:

    Стартирайте типизирането и натиснете ENTER за търсене