Технически Услуги

Вие може да се концентрирате върху вашите дейности, докато NSF предоставя широк спектър от високоекспертни технически услуги, даващи ви възможност да организирате вашите дейности по осигуряване и контрол на качеството по ефективен и икономичен начин. Ние можем да ви осигурим експертиза за:

 • Контрол на качеството
 • Разработка на продукт
 • Вътрешни одити
 • Нормативна помощ
 • Преглед на етикети
 • Осигуряване на доставчици
 • Управление на договори за кетъринг

Нашите услуги по техническа поддръжка се управляват от професионални инструменти и приложения за управление на качеството, които ви предоставят бързи (в реално време) и схематични обзори и отчети, даващи ви възможност да определите вашите приоритети с един поглед. Ние можем да работим и с вашите собствени системи и инструменти.

Ние можем да ви предложим експертна услуга за една или няколко стъпки от вашите бизнес процеси или да се погрижим за целия процес.

Екип от експерти

Екипът ни от експерти включва ветеринари, биоинженери, хранителни технолози, диетолози, медицински специалисти, старши консултанти, регулаторни експерти и много други. Така ние можем да отговорим на нуждата от широк спектър висококвалифицирана експертиза в рамките на спецфичните ви бизнес процеси. Всяка година нашият технически екип:

 • Разследва и отговаря на над 20000 потребителски жалби (хранителни и нехранителни)
 • Проверява и валидира над 3000 етикета и спецификации
 • Тълкува и преглежда над 10000 отчета от лабораторни анализи на храна
 • Преглежда и съветва относно съответствието на над 5000 продуктови спецификации с целите за устойчивост на нашия клиент
 • Често преглежда и валидира отчети от одити на доставчици за нашата международна клиентска мрежа

Назначаване на технически експерти на обекта

Нуждаете ли се временно или структурно от конкретна техническа експертиза? Нашите експерти може да работят във вашите помещения за определен период от време (краткосрочно или дългосрочно), като предоставят незабавна експертиза за вашите процеси или отдели.

В зависимост от детайлите и изискванията на вашия проект, ние назначаваме точния човек или цял функционален екип и заедно определяме целите на проекта и времевия график за получаване на резултати. Нашият мениджър на проекта контролира работата на нашия експерт по отношение на целите и провежда редовни срещи с вас с цел оценка на напредъка на проекта.

Нашите услуги по назначаване на експерт се подсигуряват чрез глобалната мрежа от експерти и консултанти на NSF, което дава на нашите екипи незабавен достъп до информация по целия свят – това е като да получаваш знания от стотици експерти на цената на един!

Нашите специалности

Въпреки че можем да пригодим повечето бизнес процеси за компании, работещи във веригата на доставка на хранителни продукти, ние сме изградили високо ниво на експертиза и сме постигнали доказани резултати в сферата на:

 • Управление на спецификации
 • Валидиране и превод на етикетите на продукта
 • Преглед на текста върху опаковката
 • Регулаторен мониторинг
 • Процедури по одобрение на доставчици
 • Управление на кризи, свързани с хранителни заболявания
 • Процедиране при замърсяване с Legionella
 • Управление на потребителски жалби
 • Горещи линии за информация
 • Управление на качеството в договорния кетъринг
 • Професионално обучение на членовете на вашия екип по осигуряване на качеството

Свържете се с наш експерт:

  Стартирайте типизирането и натиснете ENTER за търсене