Обучение и развитие

Ние създаваме интегрирани решения за обучение във вашия бизнес в съответствие с вашите цели за обучение и развитие.

Нашето практическо обучение може да се провежда на място или извън обекта и покрива различни експертни области. Ние адаптираме основния учебен график, съдържание и програма към вашите конкретни нужди.

Многобройни са ползите от адаптираното обучение на място: не се налага на вашите служители да пътуват и ние се фокусираме върху конкретни дейности, обучаваме в собствената ви среда и адаптираме упражненията към вашите продукти, наръчници и процеси.

Предлагаме следните курсове на обучение за различните сектори:

Публика Предмет
Мениджъри на отдели, регионални мениджъри HACCP
Служители Служители
Мениджъри по качеството, генерални директори Обучение на вътрешни одитори съгласно изисквания на ISO 9001
Служители по осигуряване на качеството Одит на хигиената
Мениджъри по качеството, служители по осигуряване на качеството Обучение за опресняване на познанията по законите за храните (местно и/или европейско законодателство)

Повечето наши адаптирани програми за обучение на място се предлагат на много европейски езици.

Някои обучения може да получат финансиране чрез професионални асоциации или регионални правителства в зависимост от вашата дейност или адрес на компанията. Моля, свържете се с нас, за да проверим дали вашият проект може да получи финансиране.

Има ли конкретен предмет, по който желаете да обучите вашите служители? Свържете се с нас, за да отправите запитване за нашите решения и услуги:

    Стартирайте типизирането и натиснете ENTER за търсене