Международна политика за поверителност на NSF

Ние, NSF, се стремим да зачитаме поверителността и сигурността на нашите потребители, клиенти и доставчици, както и техните представители, по отношение на всички продукти, услуги, приложения и уеб сайтове, предоставени от NSF, 789 North Dixboro Rd, Ann Arbor, MI 48105 САЩ, или от дъщерните ѝ дружества, филиали или свързани предприятия (всяка от тях е „структура на NSF“ и общо „NSF“ или ние/нас по-долу).

Тази декларация за поверителност описва видовете информация, която можем да събираме от вас или която може да ни предоставите, например, когато посещавате уеб сайтовете, които са наша собственост или са управлявани от нас (включително, но не само www.nsf.org; общо „Уеб сайтове“ ) и нашите практики за събиране, използване, поддържане, защита и разкриване на тази информация. Моля, прочетете внимателно тази декларация за поверителност, за да разберете нашите политики и практики относно вашата информация и как се отнасяме към нея.

Декларацията за поверителност може да се променя периодично. Моля, провеявайте за актуализации. Ако имате някакви въпроси относно тази декларация за поверителност, моля, свържете се с нас на имейл адрес: data.protection@nsf.org.

1.         Лични данни

a.         Деца на възраст под 13 години

Нашите уеб сайтове не са подходящи за деца под 13-годишна възраст. Не събираме лична информация на деца под 13 години, ако това ни е известно. Ако сте на възраст под 13 години, не използвайте и не предоставяйте информация на нашите уеб сайтове или не ни предоставяйте информация за себе си, включително вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес или онлайн име или потребителско име, които използвате. Ако научим, че сме събрали или получили лична информация от дете под 13 години без потвърждение за съгласието на родителите (доколкото такова съгласие е необходимо), ние ще изтрием тази информация. Ако смятате, че може да имаме информация от или за дете под 13 години, моля, свържете се с нашия Екип за защита на данните: NSF, 789 N. Dixboro Road, Ann Arbor MI 48105 или по имейл на адрес data.protection@nsf.org.

b.         Видове обработвани лични данни

Когато подадете заявка или подадете електронна информация до някое от подразделенията на NSF (включително, но не само, поръчки, абонаменти, регистрация, участие в конкурс или проучване, коментари, обратна връзка, формуляри, транзакции, кандидатстване за работа и автобиографии), понякога от вас се изисква да предоставите определена информация, включително, но не само, вашето име, длъжност, фирма, адрес, телефонен номер и факс, електронен адрес и вид бизнес, както и съответните категории лични данни (например данни за транзакции в случай на транзакции). Когато разглеждате някои от уеб сайтовете ни, ние можем автоматично да събираме електронни данни за идентификация и конфигурация, като например данни, свързани с устройството или връзката. В много случаи тези данни ще се считат за лични данни съгласно приложимото законодателство за защита на данните.

В допълнение към получаването на лични данни директно от вас или от вашето устройство, ние можем да получим такива лични данни от трети страни, например нашите бизнес партньори.

За повече информация относно автоматизираното събиране на информация чрез бисквитки и подобни файлове/маркери, моля, вижте раздела по-долу , посветен на Бисквитки.

c.          Цели на обработването

Ние използваме информацията, която събираме за вас или която ни предоставяте, включително всички лични данни:

 • Въз основа на законния ни интерес за популяризиране на нашите услуги:
  • За да ви представяме нашите услуги, нашите уеб сайтове и тяхното съдържание.
  • Да ви уведомяваме за промени в нашите уеб сайтове или други продукти или услуги, които предлагаме или предоставяме посредством тях.
 • Въз основа на (потенциален) договор с вас или на нашия законен интерес за сключване или изпълнение на договор с вашия работодател:
  • Да ви предоставим информация, продукти или услуги, които сте поискали от нас.
  • Да изпълним всяка друга цел, за която я предоставяте.
  • Да изпълняваме задълженията си и да привеждаме в действие правата си, произтичащи от договори, сключени между вас и нас, включително за фактуриране и инкасиране.
 • За всякакви други цели с вашето съгласие.

Информацията, която събираме автоматично, е статистическа информация и не/може да включва лични данни, но можем да я поддържаме или да я свържем с лични данни, които събираме по друг начин или получаваме от трети страни. Това ни помага да подобряваме уеб сайтовете си и да предоставяме по-добра и по-персонализирана услуга, включително такава, която ни дава възможност да:

 • Ви разпознаваме, когато се върнете на нашите уеб сайтове.
 • Ускорим търсенията ви.
 • Преценим размера на аудиторията и моделите на потребление.
 • Съхраняваме информация за вашите предпочитания (пощенски списъци, за които сте се регистрирали, услуги, от които се интересува вашата компания), което ни позволява да персонализираме нашите уеб сайтове според вашите индивидуални интереси.
 • Също така може да използваме вашата информация, за да се свържем с вас относно нашите услуги, които може да ви интересуват. Ако не искате да използваме вашата информация по този начин, консултирайте се с Вашите права като субект на данни.

d.         Разкриване на вашите лични данни

Ние можем да разкриваме обобщена информация за нашите потребители и информация, която не идентифицира никого индивидуално без ограничение. Ние можем да разкриваме лични данни, които събираме или вие ни предоставяте, както е описано в настоящата декларация за поверителност:

 • На нашите дъщерни дружества и филиали с цел предоставяне на услугата, за която сте ги предоставили.
 • На изпълнителите, доставчиците на услуги и други трети страни, които използваме в помощ на нашия бизнес и които са задължени по договор да пазят поверителността на личната информация и да я използват само за целите, за които им я разкриваме.
 • На купувач или друг правоприемник в случай на сливане, преотстъпване, преструктуриране, реорганизация, прекратяване или друга продажба или прехвърляне на някои или всички активи на NSF, независимо дали в качеството на действащо предприятие или като част от фалит, ликвидация или подобна процедура, при която личната информация, съхранявана от NSF за нашите потребители на уеб сайтове, е сред прехвърляните активи.
 • Да изпълним целта, за която я предоставяте.
 • За всяка друга цел, разкрита от нас по време на предоставянето на информацията.
 • С вашето съгласие.

Може също да разкрием личните ви данни:

 • За да спазим съдебна заповед, законови или правни процедури, включително, за да отговорим на правителствени или регулаторни искания.
 • За да приведем в сила или за да приложим нашите условия за ползване или условия на други споразумения и други споразумения, включително за фактуриране и инкасиране.
 • Ако смятаме, че разкриването е необходимо или подходящо за защита на правата, имуществото или безопасността на NSF, нашите клиенти или други.

e.          Международен трансфер на данни

В случай на трансфер на лични данни от (инициирани от страна в рамките на Европейското икономическо пространство към друга държава извън Европейското икономическо пространство, NSF систематично осигурява прилагането на адекватно ниво на защита на такива лични данни посредством одобрени средства (напр. използвайки процесори, сертифицирани по „Privacy Shield“, или въвеждане на стандартни договорни клаузи относно обработването на лични данни в съответствие с клаузите на образците на Европейската комисия). Можете да поискате повече информация за такива мерки (включително копия, където е уместно), като се свържете с NSF посредством координатите за обратна връзка, посочени по-долу.

f.            Вашите права като субект на данни

Съгласно приложимото законодателства, вие може да разполагате с  някои или всички от следните права по отношение на личните ви данни. Вие можете да упражните тези права, като изпратите заявката си [като се свържете с NSF по имейл на data.protection@nsf.org. Моля, включете личните си данни, както и начини за верификация на самоличността ви (например копие на лична карта).

Моля, имайте предвид, че NSF може да отхвърли заявки, кото са прекомерни или такива, които злоупотребяват със съответното право.

 • Право на достъп. Вие имате право да получите потвърждение дали NSF обработва лични данни, свързани с вас и, ако е така, да получите достъп до тяхно копие. За някои видове данни може да имате и право на преносимост на данните.
 • Точност на данните: право на поправка и право на изтриване. Вие може да разполагате с възможността да поправите или да изтриете вашите лични данни, при условие че са спазени приложимите законови изисквания. Правото на изтриване е предмет на различни изключения, особено по отношение на лични данни, чието обработване е необходимо за подпомагане на съдебни процеси или за спазване на законоустановените изисквания за задържане.

Моля, имайте предвид, че не винаги е възможно да изтрием личните ви данни на съответния уеб сайт, без да изтрием потребителския ви профил.

 • Ограничения при обработването: право на ограничение, право на възражение и на оттегляне на съгласие. Допълнително може да имате право на възражение срещу обработването на лични данни въз основа на законните интереси на NSF (вж. по-горе) и по друг начин да получите ограничение за определени форми на обработване при определени обстоятелства. По-конкретно, във връзка с обработване на лични данни за целите на директния маркетинг, може да имате право да възразите по всяко време. Когато някоя обработка се основава на съгласие, може да имате право да оттеглите това съгласие по всяко време (без това да засяга обработването преди отнемането на съгласието).

Можете да упражните това право, като ни изпратите имейл, в който да изложите вашето искане, на адрес: data.protection@nsf.org. Ако сме ви изпратили промоционален имейл, можете да кликнете върху квадратчето за отписване в долната част на имейла, което ще ви изключи от бъдещите изпращания на имейли. [Тази опция за отказ не се отнася за обработването на лични данни в контекста на покупка на услуга, регистрация на гаранция, впечатления от услуга или други транзакции.]

Във връзка с бисквитките и технологиите за проследяване, можете да настроите браузъра си да отказва всички или някои бисквитки на браузъра или да ви предупреждава, когато се изпращат бисквитки. За да научите как можете да управлявате настройките на бисквитките, посетете настройките на браузъра си. Ако деактивирате или откажете всички бисквитки, включително функционалните бисквитки, имайте предвид, че някои части от този сайт може да са недостъпни или да не функционират правилно.

 • Право на подаване на жалба до надзорните органи: Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално до органа за защита на данните, който е компетентен за вашето местожителство.

g.         Вашите права за поверителност в Калифорния

Гражданският кодекс на Калифорния, Раздел § 1798.83 позволява на потребителите на нашите уеб сайтове, които са жители на Калифорния, да изискват известна информация относно разкриването на лична информация на трети страни за целите на директния маркетинг. За да направите такова искане, моля, изпратете имейл на data.protection@nsf.org или пишете на нашия Екип за защита на данните, NSF, 789 North Dixboro Road, Ann Arbor, MI 48105.

h.         Сигурност на данните

Ние сме въвели мерки, предназначени да предпазят вашите лични данни от случайна загуба и от неразрешен достъп, използване, промяна и разкриване.

Безопасността и сигурността на вашите данни също зависи от вас. Където сме ви дали (или където сте избрали) парола за достъп до определени части от нашите уеб сайтове, вие сте отговорни за запазването на поверителността на тази парола. Ние ви молим да не споделяте паролата си с никого.

За съжаление предаването на информация по интернет не е напълно защитено. Въпреки че полагаме максимални усилия да защитим вашите лични данни, ние не можем да гарантираме сигурността на личните ви данни, трансферирани на нашите уеб сайтове. Всяко предаване на лични данни е на ваш собствен риск. Ние не носим отговорност при заобикаляне на настройките за поверителност или мерките за сигурност, съдържащи се на нашите уеб сайтовете.

2.         Бисквитки

a.         Общи принципи относно използването на бисквитки и други файлове/маркери

Уеб сайтовете ни използват „бисквитки“, пикселни маркери и други форми на идентификация и локално хранилище (заедно наричани „маркери/файлове“ по-долу), за да ви отличим от другите потребители на нашите уеб сайтове. Това ни помага да Ви осигурим добър резултат, когато сърфирате нашите уеб сайтове и също ни позволява да подобряваме нашите уеб сайтове и услуги.

В много случаи тези маркери/файлове водят до използването на възможностите за обработка или съхранение на вашето устройство. Някои от тези маркери/файлове са поставени от самата NSF, други от трети страни; някои действат само по време на сесията на браузъра ви, докато други могат да останат активни в устройството ви за по-дълъг период от време.

По-специално, технологиите, които използваме за автоматично събиране на данни, могат да включват:

 • Бисквитки (или бисквитки на браузъра). Бисквитката е малък файл, поставен на твърдия диск на вашия компютър. Можете да откажете да приемате бисквитки на браузъра, като активирате подходящата настройка в браузъра си. Ако обаче изберете тази настройка, може да е невъзможно да имате достъп до някои части от нашите уеб сайтове. Освен ако не сте настроили настройката на браузъра си така, че да откаже бисквитките, нашата система ще изпраща бисквитки, когато насочвате вашия браузър към нашите уеб сайтове.
 • Flash Бисквитки. Някои функции на нашите уеб сайтове могат да използват локално съхранени обекти (или Flash бисквитки), за да събират и съхраняват информация за вашите предпочитания и навигация до, от и на нашите уеб сайтове. Flash бисквитките не се управляват от същите настройки на браузъра, каквито се използват за бисквитките на браузъра.
 • Уеб маяци. Страниците на нашите уеб сайтове и на нашите електронни писма могат да съдържат малки електронни файлове, известни като уеб маяци (наричани също прозрачни gif файлове, пикселни маркери и gif файлове от един пиксел), които позволяват на NSF, примерно, да преброява потребителите, които са посетили тези страници или са отворили имейл и други свързани статистически данни за уеб сайта (например записване на популярността на определено съдържание на уеб сайта и проверка на системата и интегритета на сървъра).

За информация относно управлението на настройките за поверителност и сигурност на бисквитките вижте Вашите права като субект на данни.

Тези маркери/файлове могат да попаднат в няколко категории: (i) такива, които са необходими за функционалността или за услугите, които вие изисквате, или за трансфериране на съобщения (функционални маркери/файлове); (ii) такива, които използваме за измерване на показателите на ефективността и аудиторията , свързани с нашия уеб сайт (маркери/файлове за анализ) и (iii) всички останали (проследяване в мрежа от други уеб сайтове, реклами и т.н.) (други маркери/файлове).

В зависимост от приложимото законодателство може да са приложими други правила. Например, в рамките на Европейския съюз не се изисква вашето съгласие за функционалните и аналитичните маркери/файлове. Въпреки това, ние искаме вашето съгласие за аналитични и други маркери/файлове, преди да ги поставим на вашето устройство. Можете да дадете съгласието си, като разрешите бисквитките в настройките на браузъра си, като продължите да използвате нашия уеб сайт или като кликнете върху съответния бутон на банера, който ви се показва.

 

Можете да намерите повече информация за бисквитките и подобни маркери/файлове на следните адреси:

 • http://www.allaboutcookies.org/
 • http://www.youronlinechoices.eu/ (ръководство за поведенческа реклама и онлайн поверителност, продукти на интернет рекламната индустрия)

b.         Специфична информация, свързана с този уеб сайт

Използваме следните бисквитки на този уеб сайт:

 • NSF Основни (функционални) бисквитки: Позволяват ви да навигирате в сайта и да използвате неговите услуги и функции. Също така използваме бисквитки за предпочитанията, за да събираме информация за избора и предпочитанията ви (например настройки за език и местоположение).
 • Проследяващи бисквитки, като Pardot и др.: Позволяват ни да оценим как вие и другите уеб потребители ползвате този уеб сайт, като тази информация е от съществено значение, за да ни помогне последователно да подобряваме функционалността на уеб сайта си. Те могат да бъдат запазени от 30 минути до 2 години. Също така ни позволяват да проследим вашето търсене на информация за конкретни услуги и да ни помогне да запазим предпочитанията ви (като стойности на полетата на формуляри) при завръщане на нашия сайт. (Бисквитките на Pardot не съхраняват идентификационна лична информация, а само единствен по рода си идентификатор.)

Промените, които правим в декларацията ни за поверителност, ще бъдат публикувани на тази страница с известие на съответната начална страница на уеб сайта, в което се посочва, че декларацията за поверителност е актуализирана. Ако извършим съществени промени в начина, по който третираме личните данни на нашите потребители, ще уведомим чрез известие до основния ви имейл адрес или на съответната начална страница на уеб сайта. Дата на последно актуализиране на декларацията за поверителност се намира в долната част на страницата. Ваша е отговорността периодично да посещаване на нашите уеб сайтове и тази декларация за поверителност, за да проверявате за каквито и да е промени.

3.         Информация за връзка

За да зададете въпроси или да коментирате тази декларация за поверителност и нашите практики, свързани с поверителността, се свържете с нас: Екип за защита на данните, NSF, 789 N. Dixboro Road, Ан Арбър MI 48105 или по електронна поща на адрес data.protection@nsf.org. или като ни се обадите на: 800-NSF-MARK (800-673-6275 (без такси в САЩ) или (+1) 734-769-8010.

Последна актуализация: 22 март 2018

Стартирайте типизирането и натиснете ENTER за търсене