Празнуваме 75 години в служба на опазването и подобряването на общественото здраве

 в Фирмени новини

Тази година NSF чества 75 години в служба посветена на опазване и подобряване на общественото здраве.

NSF е основана през 1944 към University of Michigan’s School по Обществено здраве, като малка фондация с фокус върху стандартизацията на санитарно-хигиенните условия, свързани с осигуряването на чиста питейна вода и изхвърляне на отпадъчни води, както и на изискванията за безопасност на храните, която в последствие се утвърди като международна организация с нестопанска цел, отдадена на каузата за опазване на човешкото здраве и безопасност в световен мащаб.

През всичките тези години NSF работи в тясно сътрудничество с различни правителствени агенции, академични институти, публични и частни организации с една единствена цел – да се адресират най-важните и належащи проблеми в сферата на общественото здраве по света.

Днес, в NSF работят повече от 2,800 международни специалисти от цял свят, сред които инженери, микробиолози, токсиколози, химици, експерти по обществено здраве и сертифициращи одитори. Заедно, всички ние работим в посока разработването на стандарти за обществено здраве. Тестваме, одитираме и сертифицираме продукти, влизащи в контакт с храни и напитки, вода, и продукти предназначени за здравната и потребителските индустрии, за да се сведат до

Стартирайте типизирането и натиснете ENTER за търсене