Нашите услуги

Основана през 1944 г. като част от Училището за обществено здраве на Университета на Мичиган, NSF се развива от малка фондация, фокусирана върху стандартизиране на изискванията за хигиена и безопасност на храните, до водеща глобална организация с нестопанска цел, която се ангажира със защита на здравето и безопасността на хората по целия свят.

Ние улесняваме разработването на обществени здравни стандарти и тестваме, проверяваме и сертифицираме продукти и системи за храни, вода и свързаните с тях сектори, за да минимизираме неблагоприятните последици за здравето и да опазим околната среда.

Нашите услуги, свързани с храните, подпомагат селското стопанство, търговията на дребно, производството на храни, хотелската и развлекателната индустрии, ресторантьорството, институциите, производителите на оборудване за хранителната промишленост и нехранителни стоки.

Нашите услуги по отношение на водата включват тестване и сертифициране на продукти от източника до крана в контакт с питейна вода, както и за различни сектори и приложения, като плувни басейни /спа, водопроводи, пластмаси и устройства за пречистване на вода.

Отделно от сертифицирането, NSF има водеща роля в изграждане на програми за качеството и безопасноста на водите, и предоставя планове за осигуряване безопасността на водата и оценки на риска, свързан с Legionella.

Нашите офиси в Европа предоставят цялостни услуги, в подкрепа на управление на качеството и задълбочени познания, които ще помогнат да развиете своя бизнес, като същевременно спестявате време и пари.

Основана през 1944 г. като част от Училището за обществено здраве на Университета на Мичиган, NSF се развива от малка фондация, фокусирана върху стандартизиране на изискванията за хигиена и безопасност на храните, до водеща глобална организация с нестопанска цел, която се ангажира със защита на здравето и безопасността на хората по целия свят.

Ние улесняваме разработването на обществени здравни стандарти и тестваме, проверяваме и сертифицираме продукти и системи за храни, вода и свързаните с тях сектори, за да минимизираме неблагоприятните последици за здравето и да опазим околната среда.

Нашите услуги, свързани с храните, подпомагат селското стопанство, търговията на дребно, производството на храни, хотелската и развлекателната индустрии, ресторантьорството, институциите, производителите на оборудване за хранителната промишленост и нехранителни стоки.

Нашите услуги по отношение на водата включват тестване и сертифициране на продукти от източника до крана в контакт с питейна вода, както и за различни сектори и приложения, като плувни басейни /спа, водопроводи, пластмаси и устройства за пречистване на вода.

Отделно от сертифицирането, NSF има водеща роля в изграждане на програми за качеството и безопасноста на водите, и предоставя планове за осигуряване безопасността на водата и оценки на риска, свързан с Legionella.

Нашите офиси в Европа предоставят цялостни услуги, в подкрепа на управление на качеството и задълбочени познания, които ще помогнат да развиете своя бизнес, като същевременно спестявате време и пари.

Услуги

Храна

Ние сме напълно подготвени да бъдем вашият единствен доставчик на услуги по осигуряване на качество и безопасност на храните и потребителски инсайт в Европа.

Вода

NSF предоставя богат набор от услуги за водната промишленост, за да помогне за гарантиране на качество и безопасност на продуктите на пазара.

NSF в Европа

Стартирайте типизирането и натиснете ENTER за търсене