Празнуваме 75 години в служба на опазването и подобряването на общественото здраве

Тази година NSF чества 75 години в служба посветена на опазване и подобряване на общественото здраве. NSF е основана през 1944 към University of Michigan’s School по Обществено здраве, като малка [...]